Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Úradný vestník 17- 2022

Číslo: 17

10. novembra 2022

 

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ  RADA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

 

138. – Rozhodnutie o určení priemerných cien  štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre  stanovenie dane  z  majetku na rok 2023 na území obce Báčsky Petrovec,

139. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie,  číslo  016-4/209-10-2022,

140. - Rozhodnutie o použití prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/209-9-2022,

141. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/2096-12-2022,

142. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/209-13-2022,

143. - Program pre  prácu  Rady  pre  bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec na rok 2023.


Úradný vestník 17- 2022


 

Úradný vestník 16- 2022

Číslo: 16

04. novembra 2022

 

O    B    S    A  H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

122. - Uznesenie o  potvrdení mandátu  výborníka  Zhromaždenia  obce Báčsky  Petrovec,

123 - Uznesenie o  konštatovaní zániku mandátu zástupcu  predsedníčky Obce  Báčsky Petrovec,

124. - Uznesenie o  konštatovaní zániku mandátu zástupcu  predsedu a výborníka Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec,

125. - Uznesenie o voľbe  zástupcu  predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

126. - Uznesenie o zaobstaraní nehnuteľnosti do verejného vlastníctva Obce    Báčsky  Petrovec priamou dohodou prostredníctvom  výmeny,

127. - Rozhodnutie o vymenovaní  riaditeľky  divadla Slovenské vojvodinské divadlo – Slovačko vojvođansko pozorište  v Báčskom  Petrovci, 

128.- Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o vymenovaní členov Školského  výboru  Gymnázia  Jána Kollára so žiackym domovom  v Báčskom Petrovci,

129. - Rozhodnutie o  odvolaní predsedníčky Správnej rady Strediska pre  sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

130. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedníčky Správnej rady Strediska pre  sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

131. - Rozhodnutie  o vymenovaní  členov  Obecnej  rady  rodičov obce  Báčsky  Petrovec pre  školský,  resp. pracovný  rok  2022/2023,

 

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

132. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/208-7-2022,

133. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/208-9-2022,

134. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/208-10-2022,

135. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/208-14-2022,

136. - Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/208-8-2022,

137. - Rozhodnutie o prenose prostriedkov do bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-4/208-6-2022.


Úradný vestník 16- 2022


 

Službeni list br 15a -2022

Broj:  15a

26. septembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

120. -  Odluka o prvom rebalansu budžeta  Opštine Bački  za 2022. godinu,

121. -    Odluka  o  donošenju  Godišnjeg   programa   zaštite,    uređenja    i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac 

za 2022. godinu  i

GODIŠNJI   PROGRAM   zaštite,    uređenja    i    korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2022.  godinu.


Službeni list br 15a -2022


 

Úradný vestník 15- 2022

Číslo: 15

26. septembra 2022

O    B    S  A   H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

 

109. - Uznesenie  o znížení hodnoty nehnuteľností v postupe scudzenia z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

110.  - Uznesenie  o znížení hodnoty nehnuteľností v postupe scudzenia z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

111. - Uznesenie o  začatí postupu zaobstarania nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec priamou dohodou prostredníctvom  výmeny,

112. - Rozhodnutie o konštatovaní  zániku  mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

113. - Rozhodnutie  o vymenovaní  riaditeľa Verejného  komunálneho podniku Komunalac, Báčsky  Petrovec,

114. - Rozhodnutie  o udelení  Ceny  obce  Báčsky  Petrovec  na  rok  2022,

115. - Rozhodnutie  o udelení  Osobitného  verejného  uznania Obce  Báčsky  Petrovec  na  rok  2022,

116. - Rozhodnutie o udelení  Športového  uznania Obce  Báčsky  Petrovec  na  rok  2021,

117. - Rozhodnutie o  poskytnutí  súhlasu  k Plánu  a  programu  práce na rok 2023 a k Finančnému plánu  Múzea  vojvodinských  Slovákov  na  roky  2023, 2024 a 2025,

118. - Rozhodnutie o  poskytnutí  súhlasu  k Plánu  a  programu  práce a k Finančnému  plánu  divadla   Slovenské vojvodinské  divadlo - Slovačko vojvođansko pozorište  v Báčskom  Petrovci  na rok 2023,

119. - Rozhodnutie o  poskytnutí  súhlasu  k Plánu  a  programu  práce a k Finančnému  plánu  Knižnice Štefana Homolu  v Báčskom  Petrovci na rok 2023.


Úradný vestník 15- 2022


 

Úradný vestník 14- 2022

Číslo: 14

30. augusta 2022

 

O    B    S  A   H

 

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

 

100. - Rozhodnutie o  utvorení Pracovného telesa pre podporu povzbudivého rodičovstva a vývinu detí,

101. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Pracovného telesa pre podporu povzbudivého rodičovstva a vývinu detí,

102. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/195-1-2022,

103. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/167-3-2022,

104. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/197-4-2022,

105. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/198-4-2022,

106. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/198-5-2022,

107. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/196-6-2022,

108. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/198-7-2022.


Úradný vestník 14- 2022


 

Úradný vestník 13- 2022

Číslo: 13

20. júla 2022

 

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

88. - Rozhodnutie o  druhých zmenách Rozhodnutia o  utvorení  Komisie  pre prenájom, scudzenie  a  zaobstaranie nehnuteľností  do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

89. - Rozhodnutie o zmene Programu používania prostriedkov  rozpočtového  Fondu  pre ochranu životného prostredia  Obce  Báčsky Petrovec  na rok 2022,

90. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/194-10-2022,

91. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/194-11-2022,

92. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/194-12-2022,

93. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/194-13-2022,

94. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/194-14-2022,

95. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/194-15-2022,

96. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/194-19-2022,

97. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/194-18-2022,

98. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/194-2022,

99. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/195-1-2022.


Úradný vestník 13- 2022


 

Službeni list br 12a -2022

Broj: 12a

29.  juna 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

87. - Odluka o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 12a -2022


 

Úradný vestník 12- 2022

Číslo: 12

29. júna 2022

 

O    B    S    A  H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

 

62. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva

Obce Báčsky Petrovec,

63. - Rozhodnutie o  vymenovaní  riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom  Petrovci,

64. - Rozhodnutie o  odvolaní členov  Školského  výboru  Gymnázia  Jána Kollára so žiackym domovom  v Báčskom Petrovci,

65.  - Rozhodnutie o vymenovaní členov  Školského  výboru  Gymnázia  Jána Kollára so žiackym domovom  v Báčskom Petrovci,

66. - Rozhodnutie o  odvolaní členov Školského výboru Základnej  školy Jána Amosa  Komenského v Kulpíne,

67. - Rozhodnutie o  vymenovaní členov Školského výboru Základnej  školy Jána Amosa  Komenského v Kulpíne,

68. - Rozhodnutie o  odvolaní členov Školského výboru Základnej  školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

69. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej  školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

70. - Rozhodnutie o  odvolaní členov Školského výboru Základnej  školy Žarka Zrenjanina v Maglići,

71. - Rozhodnutie o  vymenovaní členov Školského výboru Základnej  školy  Žarka Zrenjanina v Maglići,

 

ODBORNÁ KOMISIA PRE VYPRACOVANIE  ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO  POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE  BÁČSKY PETROVEC

 

 

72. - Verejná výzva  na preukázanie  práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2023,  

73. - Verejná výzva na uskutočnenie  práva  užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez  platenia  úhrady na rok 2023,

 

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

 

74. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/183-3-2022,

75. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/185-1-2022,

76. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/185-2-2022,

77. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/189-10-2022,

78. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/192-5-2022,

79. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/192-6-2022,

80. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/192-7-2022,

81. - Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/189-12-2022,

82. - Rozhodnutie o zvýšení  apropriácie, číslo  016-4/192-8-2022,

83. - Rozhodnutie o poskytnutí nehnuteľnosti na používanie,

84. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o utvorení Komisia  pre kapitálové investície obce Báčsky Petrovec,

85. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o utvorení  Komisie  pre realizáciu opatrení energetickej sanácie,

 

III. OBECNÁ  SPRÁVA  OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

 

ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, 

KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A  INŠPEKČNÉ ÚKONY 

 

86. - Rozhodnutie o nevypracovaní strategického odhadu vplyvov na životné prostredie novelizácie  Plánu podrobnej regulácie časti bloku 11 v osade Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 12- 2022


 

 Úradný vestník 11-2022

Číslo: 11        

20. mája 2022 

O    B    S  A   H

Úradný vestník 10-2022

Číslo: 10

5. mája 2022

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

43. - Rozhodnutie o poskytnutí nehnuteľnosti na používanie,

44. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie,

45. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy,

46. - Pravidlá o podmienkach a spôsobe poskytovania podpory na obstaranie bicyklov  ako  ekologicky prijateľnej dopravy v roku 2022.

 

Službeni list br 9-2022

Broj: 9

20. aprila 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    PREDSEDNIK  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

42. - JAVNI POZIV bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih polјoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2022. godini uz učešće Opštine Bački Petrovac u sufinansiranju kamata na kredite za nabavku obrtnih sredstava.


Službeni list br 9-2022


 

Službeni list br 8а -2022

Broj: 8a

11. aprila 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

39.  - Odluka o donošenju Srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac za period  2022- 2025 i 

Srednjoročni  plan   Opštine Bački Petrovac za period  2022- 2025,

 

II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

40. - Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22.

41. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, JP1/22.


Službeni list br 8а -2022


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика