Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Číslo: 24

20. septembra 2021

 

O B S A H

 

I. PREDSEDNÍČKA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

127. - Uznesenie o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Báčsky Petrovec a ustanovení poverenca a zástupcu poverenca civilnej ochrany v orgáne Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.


Službeni list br 24-2021


 

Číslo: 23

9.  septembra 2021

 

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

124. - Uznesenie o rozpustení Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,

125. - Uznesenie o rozpustení Rady Miestneho spoločenstva Maglić,

126. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2022.


Úradný vestník 23-2021


 

Broj: 22

4. avgusta 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

118. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u opštini Bački Petrovac za 2021. godinu,

119. - Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije,

120. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/110-2- 2021,

121. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/110-1-2021,

122. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/111-2021,

123. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/115-2021.


Službeni list br 22-2021


 

Číslo: 21

3. augusta  2021

 

O B S A H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

115. - Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie prihlášok na vypísanú verejnú výzvu na účasť hospodárskych subjektov v uskutočňovaní opatrení energetickej sanácie v domácnostiach na území obce Báčsky Petrovec na rok 2021,

 

II. KOMISIE PRE USKUTOČNENIE VOLIEB
ČLENOV RÁD MIESTNYCH SPOLOČENSTIEV
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

116. - Uznesenie o výsledkoch volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,

117. - Uznesenie o výsledkoch volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić.


Úradný vestník 21-2021


 

Broj: 20

27.  jula 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

113. - Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača za Mesnu zajednicu Bački Petrovac,

 

114. - Rešenje o utvrđivanju konačnog broja birača za Mesnu zajednicu Maglić.


Službeni list br 20, Úradný vestník 20- 2021


 

Broj: 19

22.  jula 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

111. - Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,

 

112. - Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za članove Saveta Mesne zajednice Maglić.


Službeni list br 19, Úradný vestník 19- 2021


 

Broj: 18

16. jula 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

108. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u opštini Bački Petrovac za 2021. godinu,

109. - Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

110. - Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 18-2021


 

Číslo: 17

9.  júla 2021

O B S A H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

102. - Rozhodnutie o zmene apropriácie , číslo 016-4/97-2021,

103. - Rozhodnutie o zmene apropriácie , číslo 016-4/98-2021,

 

II. KOMISIE PRE USKUTOČNENIE VOLIEB
ČLENOV RÁD MIESTNYCH SPOLOČENSTIEV
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

104. - Rozhodnutie o určení volebného miesta pre hlasovanie na voľbách členov
Rady miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,

105. - Rozhodnutie o určení volebného miesta pre hlasovanie na voľbách členov
Rady miestneho spoločenstva Maglić,

106. - Pokyny na uskutočnenie volieb členov Rady miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec, vypísaných na 01.08.2021,

107. - Pokyny na uskutočnenie volieb členov Rady miestneho spoločenstva Maglić, vypísaných na 01.08.2021.


Úradný vestník 17 - 2021


Broj: 16

1.  jula 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

100. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,

101. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice
Maglić.

 

Číslo: 16

1. júla 2021

O B S A H

 

I. PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

 

100. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,

101. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić.


Službeni list br 16- Úradný vestník 16- 2021


 

Broj: 15a

22. juna 2021. godine

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

98. - Odluka o konsolidovanom završnom računu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

99. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

 


Službeni list br 15a-2021


 

Číslo: 15

22. júna 2021

 

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

81. - Rozhodnutie o kúpe osobitných častí budovy na katastrálnej parcele číslo 569/4 k.o. Kulpín,

82. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec,

83. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec,

84. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisia pre uskutočnenie súbehu na voľbu riaditeľov verejných podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec,

85. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Komisia pre uskutočnenie súbehu na voľbu riaditeľov verejných podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec,

86. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec,

87. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Správnej rady Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec,

88. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

89. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

90. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

91. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

92. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

93. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

94. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

 

ODBORNÁ KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV
OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU
V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

95. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2022,

96. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2022,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

97. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre kapitálové investície obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 15- 2021


 

Broj: 14

08. juna 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

74. - Odluka o sufinansiranju podrške unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

75. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, broj: 016-4/62-2021,

76. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti, broj: 016-4/75-2021,

77. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

78. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/65-2021-1,

79. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/65-2021-2,

80. - Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/65- 2021-3.


Službeni list br 14-2021