Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

REGISTER predpisov uverejnených v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec v roku 2021

 R E G I S T E R

predpisov uverejnených v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec v roku 2021


REGISTER-2021


 

Úradný vestník 31- 2021

Číslo: 31

30. decembra 2021

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

183. - Uznesenie o zmene Uznesenia o komunálnych činnostiach,

184. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu, členov a tajomníka Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,

185. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému programu hospodárenia na rok 2022 a k Trojročnému programu hospodárenia VKP Komunalac, Báčsky Petrovec na obdobie 2022- 2024,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

186. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/167-8-2021,

187. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/167-9-2021,

188. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/167-10-2021,

189. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/167-11-2021,

190. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/168-2-2021.


Úradný vestník 31- 2021


 

Službeni list broj 30a-2021

Broj: 30a

20. decembra 2021. godine

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

182. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu.


Službeni list broj 30a-2021


 

Úradný vestník 30- 2021

Číslo: 30

20. decembra 2021

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

175. - Uznesenie o novelizácii Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

176. - Uznesenie o organizácii a fungovaní civilnej ochrany na území obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

177. - Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o určení ekonomickej ceny služieb pre pobyt detí v Predškolskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci

178. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/165-10-2021,

179. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/165-11-2021,

180. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o utvorení Komisie pre kapitálové investície Obce Báčsky Petrovec,

181. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o utvorení Komisia pre prenájom, scudzenie a zaobstaranie nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 30- 2021


 

Službeni list 29-2021

Broj:  29

07. decembra 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

173. - Odluka o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

174. - Odluka o trećem rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list 29-2021


 

Úradný vestník 28- 2021

Číslo: 28

29. novembra 2021

 

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

169. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie a ustálenie výsledkov
tajného hlasovania na voľbu člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

170. - Rozhodnutie o určení priemerných cien štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre stanovenie dane z majetku na rok 2022 na území obce Báčsky Petrovec,

171. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/162-4-2021,

172. - Program pre prácu Rady pre bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec na rok 2022.


Úradný vestník 28- 2021


 

Službeni list br 27a-2021

Broj: 27a

25. novembra 2021. godine

Úradný vestník 27- 2021

Číslo: 27

25. novembra 2021

 

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Úradný vestník 26- 2021

Číslo: 26

30. septembra 2021

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

133. - Uznesenie o vynesení novelizácie Plánu podrobnej regulácie pre komplex príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd v Kulpíne,

134. - Rozhodnutie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2021,

135. - Rozhodnutie o udelení Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2021,

136. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2020,

137. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k zmenám trojročného Programu hospodárenia VKP Komunalac, Báčsky Petrovec na obdobie 2021- 2023.

138. - Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľa Verejného komunálneho podniku Komunalac, Báčsky Petrovec,

139. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Verejného komunálneho podniku Komunalac, Báčsky Petrovec,

140. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

141. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

142. - Rozhodnutie o zániku funkcie tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

143. - Rozhodnutie o ustanovení tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 26- 2021


 

Službeni list br 25-2021

Broj: 25

23.  septembra 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

128. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova,

129. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/125- 2021,

130. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/136- 2021-1,

131. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/136- 2021-2,

132. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/137-2021.


Službeni list br 25-2021


 

Úradný vestník 24- 2021

Číslo: 24

20. septembra 2021

 

O B S A H

 

I. PREDSEDNÍČKA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

127. - Uznesenie o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Báčsky Petrovec a ustanovení poverenca a zástupcu poverenca civilnej ochrany v orgáne Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.


Službeni list br 24-2021


 

Úradný vestník 23-2021

Číslo: 23

9.  septembra 2021

 

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

124. - Uznesenie o rozpustení Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,

125. - Uznesenie o rozpustení Rady Miestneho spoločenstva Maglić,

126. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2022.


Úradný vestník 23-2021


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика