Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj 24a

21. septembra 2020

 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

165. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.


Službeni list br 24a


 

Broj 24

21. septembra 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

131. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu,

132. - Odluka o određivanju pravca državnog puta koji prolazi kroz naselja na teritoriji opštine Bački Petrovac,

133. - Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;

134. - Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

135. - Odluka o drugim izmenama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac,

136. - Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,

137. - Odluka o izmeni Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac,

138. - Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

139. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

140. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

141. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

142. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac;

143. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac

144. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić,

145. Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP „Komunalac“ Maglić,

146. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za budžet i finansije,

147. - Rešenje o izboru članova Komisije za budžet i finansije,

148. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za priznanja,

149. - Rešenje o izboru članova Komisije za priznanja,

150. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,

151. - Rešenje o izboru članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,

152. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za društvene delatnosti,

153. - Rešenje o izboru članova Komisije za društvene delatnosti,

154. - Rešenje o prestanku mandata članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,

155. - Rešenje o izboru članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,

156. - Rešenje o postavljanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

 

157. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost opštine Bački Petrovac,

158. - Rešenje o izboru članova Saveta za mlade,

159. - Rešenje o izboru članova Saveta za rodnu ravnopravnost,

160. - Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac,

161. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac,

162. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,

163. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica opštine Bački Petrovac,

164. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica opštine Bački Petrovac,

165.- Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,

166.- Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac.


Službeni list br 24


 

Číslo 23

3. septembra 2020

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

125. - PRÍKAZ – JEDENÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

 

II. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

126. - Záver o udelení mandátu výborníka Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, číslo 013-1/2020-02-94,

127. - Záver o udelení mandátu výborníka Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, číslo 013-1/2020-02-95,

128. - Záver o udelení mandátu výborníka Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, číslo 013-1/2020-02-96,

 

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

129. - Rozhodnutie o určení oblasti členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

130. - Rozhodnutie o určení člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec na stálej práci,

131. - Rozhodnutie o určení člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec na stálej práci,

IV. PREDSEDNÍČKA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

129. - Rozhodnutie o odvolaní námestníka predsedu obce pre komunálne činnosti,

130. - Rozhodnutie o odvolaní námestníka predsedu obce pre šport a spoločenské činnosti.

 


Úradný vestník 23


 

Číslo 22

25. augusta 2020

 

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

100. - Rozhodnutie o vymenovaní Verifikačného výboru Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

101. - Rozhodnutie o potvrdení mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

102. - Rozhodnutie o zániku funkcie predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

103. - Rozhodnutie o zániku funkcie zástupkyne predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

104. - Rozhodnutie o zániku mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

105. - Rozhodnutie o zániku mandátu predsedu Obce Báčsky Petrovec,

106. - Rozhodnutie o zániku mandátu zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,

107. - Rozhodnutie o zániku mandátu členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

108. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie a ustálenie výsledkov tajného hlasovania na voľbu predsedu a zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

109. - Rozhodnutie o voľbe predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

110. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

111. - Rozhodnutie o ustanovení tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

112. - Rozhodnutie o zániku funkcie tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

113. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie a ustálenie výsledkov tajného hlasovania na voľbu predsedu obce, zástupcu predsedu obce a členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

114. - Rozhodnutie o voľbe predsedníčky Obce Báčsky Petrovec,

115. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedníčky Obce Báčsky Petrovec,

116. - Rozhodnutie o voľbe členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

117. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

118. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

119. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre administratívno-mandátne otázky,

120. - Rozhodnutie o zániku mandátu členov Komisie pre administratívno- mandátne otázky,

121. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov,

122. - Rozhodnutie o zániku mandátu členov Komisie pre predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov,

123. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,

124. - Rozhodnutie o zániku mandátu členov Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery.


Úradný vestník 22 2020


 

Číslo 21

05. avgusta 2020

O B S A H

 

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

95. - PRÍKAZ – DESIATA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

96. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o utvorení Komisie pre koordináciu inšpekčného dozoru nad úkonmi z volebnej pôsobnosti Obce Báčsky Petrovec,

97. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/97-2020,

98. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/98-2020,

99. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/99-2020.


Úradný vestník 21 2020


 

Číslo 20

17. júla 2020

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

94. - PRÍKAZ – DEVIATA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 20 2020


 

Číslo 19

15. júla 2020

 

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

93. - PRÍKAZ – ÔSMA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

 


Úradný vestník 19 2020


 

Číslo: 18

1. júla 2020

 

O B S A H

 

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

91. - Uznesenie o udelení mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

92. - Správa o uskutočnených voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konali 21. júna 2020.

 


Úradný vestník 18 2020


 

Číslo 17

23 júna 2020

 

 

O B S A H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

82. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/76-2020,

83. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/77-2020,

84. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/78-2020,

85. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/79-2020,

86. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/80-2020,

87. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/81-2020,

88. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/82-2020,

89. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/83-2020,

90. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/84-2020.

 


Úradný vestník 17 2020


 

Broj 16

22 Juna 2020

 

S A D R Ž A J


I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

80. - Zapisnik o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac na utvrđivanju rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac (21.06.2020. godine),

 

81. - Zapisnik o raspodeli odborničkih mandata na osnovu utvrđenih rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac (21.06.2020. godine).

 


Službeni list br 16 2020


 

Číslo 15

12 júna 2020

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

KOMISIA PRE USKUTOČNENIE VOLIEB ČLENOV RÁD
MIESTNYCH SPOLOČENSTIEV OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

76. - Rozhodnutie o určení volebného miesta pre hlasovanie na voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín,

77. - Záver o konečnom počte voličov vo volebnej jednotke Miestne spoločenstvo Kulpín,

 

II. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

78. - Uznesenie o počte, obsahu, forme a spôsobe vyvesenia Súhrnnej volebnej listiny kandidátov na výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na 21. júna 2020,

79. - Uznesenie o tlačení zápisnice o práci volebného výboru na uskutočnení hlasovania a ustálení výsledkov hlasovania na voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 15 2020


 

Číslo 14

10. júna 2020

 

O B S A H

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

ODBORNÁ KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV
OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

71. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2021,

72. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2021,

 

II. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

73. - Rozhodnutie o oprave Rozhodnutia o ustálení Súhrnnej volebnej listiny kandidátov na výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na 21. јúna 2020,

74. - Rozhodnutie o ustálení počtu hlasovacích lístkov a počtu kontrolných
lístkov na previerku bezchybnosti volebnej schránky pre hlasovanie na
voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, vypísaných
na 21. júna 2020,

75. - Rozhodnutia o ustálení Súhrnnej volebnej listiny kandidátov na výborníkov
do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na 21. јúna
2020 - prečistený text.


Úradný vestník 14 2020