Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Úradný vestník 2- 2023

Číslo: 2

02. marca 2023

O    B    S  A   H

 

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

2. - Uznesenie o zmenách Uznesenia o úhradách, cestovných trovách a iných príjmoch výborníkov zhromaždenia obce, členov obecnej rady a členov pracovných  telies   zhromaždenia obce  (stálych a dočasných),  obecnej rady  a  predsedu Obce Báčsky Petrovec,

3. - Rozhodnutie o odvolaní členky  Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov, Báčsky Petrovec,

4.  - Rozhodnutie o vymenovaní členky  Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov, Báčsky Petrovec,

5. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky  Dozornej rady Múzea vojvodinských Slovákov, Báčsky Petrovec,

6. - Rozhodnutie o  vymenovaní predsedu Dozornej rady Múzea vojvodinských  Slovákov, Báčsky Petrovec,

7. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práca a Finančnému plánu  Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec na rok 2023,

8. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce obecného štábu pre mimoriadne situácie  na rok 2023,

9. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu  Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2023.


Úradný vestník 2- 2023


 

Úradný vestník 1- 2023

Číslo: 1

10. februára 2023

 

O    B    S  A   H

 

I. PREDSEDNÍČKA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

1. - Rozhodnutie o utvorení a vymenovaní členov odvolacej komisie.


Úradný vestník 1- 2023


 

REGISTER SLOVENSKY


REGISTER SLOVENSKY


 

Službeni list br 21-2022

Broj: 21

30. decembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

182. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/212-5-2022.


Službeni list br 21-2022


 

Úradný vestník 20 - 2022

Číslo: 20

29. decembra 2022

 

O    B    S   A   H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

 

179. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/212-2-2022,

180. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/212-3-2022,

181. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/212-4-2022.


Úradný vestník 20 - 2022


 

Službeni list 19a 2022 - budžet

Broj: 19a

21. decembra 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

178. - Odluka o  budžetu  Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.


Službeni list 19a 2022 - budžet


 

Úradný vestník 19- 2022

Číslo: 19

21. decembra 2022

 

O    B    S    A   H

 

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

 

162. - Uznesenie o  potvrdení mandátu  výborníčky  Zhromaždenia  obce Báčsky  Petrovec,

163. - Uznesenie o tretích zmenách Uznesenia o pracovnoprávnom statuse zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

164. - Uznesenie o nastúpení  do  stálej práce zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

165. - Uznesenie o  novelizácií Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

166. - Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o financovaní kádrov a vybavenia v Dome zdravia Báčsky Petrovec,

167. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia  o komunálnych činnostiach,

168. - Uznesenie o utvorení Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec,

169. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o voľbe členov Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,

170. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu  k  Ročnému  programu  hospodárenia na rok 2023 a k Trojročnému programu hospodárenia VKP Komunalac, Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2023 – 2025,

 

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

171. - Rozhodnutie o zvýšenie apropriácie, číslo  016-4/211-21-2022,

172. - Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/211-12-2022,

173. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/211-13-2022,

174. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/211-14-2022,

175. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/211-15-2022,

176. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/211-20-2022,

177. - Rozhodnutie o prenose prostriedkov do bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-4/210-12-2022.


Úradný vestník 19- 2022


 

Sluzbeni list br 18a- 2022

Broj: 18a                                      

 05. decembra 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

161. - PROGRAM održavanja javnih i javnih zelenih površina u opštini Bački Petrovac.


 Službeni list 18a-2022


 

Úradný vestník 18-2022

Číslo: 18                                               

05. decembra 2022                                 

 

O    B    S    A  H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

 

 

144. - Uznesenie o  potvrdení mandátu  výborníka  Zhromaždenia  obce Báčsky  Petrovec,

 

145. - Uznesenie o voľbe  zástupcu  predsedníčky Obce Báčsky Petrovec,

 

146. - Uznesenie o  pristúpení  k  zmene Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

 

147. - Uznesenie o poskytnutí súhlasu k  realizácii projektu zlepšenia systému verejného osvetlenia na území obce Báčsky Petrovec s cieľom racionalizácie  spotreby elektrickej energie,

 

148. - Rozhodnutie o vymenovaní  riaditeľky  Strediska  pre  sociálnu  prácu obce Báčsky Petrovec,

 

149. - Rozhodnutie o kúpe osobitných častí budovy,

 

150. - Rozhodnutie o kúpe osobitných častí budovy,

 

151. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu  k  Ročnému  plánu práce Obecného štábu pre mimoriadne situácie  na rok 2022/2023,

 

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC 

 

152. - Rozhodnutie o zvýšenie apropriácie, číslo  016-4/210-11-2022,

 

153. - Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/210-13-2022,

 

 

154. - Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/210-14-2022,

 

155. - Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/210-15-2022,

 

156. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/210-10-2022,

 

157. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/210-16-2022,

 

158. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/210-17-2022,

 

159. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/210-18-2022,

 

160. - Pravidlá o doplnení Pravidiel o spolufinancovaní energetickej  sanácie rodinných domov a bytov prostredníctvom  montáže solárnych panelov na výrobu elektrickej energie pre vlastné potreby a zlepšenie  termotechnického systému prostredníctvom montáže kalorimetrov, cirkulačných čerpadiel, termostatických ventilov a rozdeľovačov tepla na základe verejnej výzvy na  spolufinancovanie programu energetickej sanácie obytných budov, rodinných domov a bytov, JP1/22.


 Úradný vestník 18-2022


 

Úradný vestník 17- 2022

Číslo: 17

10. novembra 2022

 

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ  RADA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

 

138. – Rozhodnutie o určení priemerných cien  štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre  stanovenie dane  z  majetku na rok 2023 na území obce Báčsky Petrovec,

139. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie,  číslo  016-4/209-10-2022,

140. - Rozhodnutie o použití prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/209-9-2022,

141. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/2096-12-2022,

142. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016- 4/209-13-2022,

143. - Program pre  prácu  Rady  pre  bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec na rok 2023.


Úradný vestník 17- 2022


 

Úradný vestník 16- 2022

Číslo: 16

04. novembra 2022

 

O    B    S    A  H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

122. - Uznesenie o  potvrdení mandátu  výborníka  Zhromaždenia  obce Báčsky  Petrovec,

123 - Uznesenie o  konštatovaní zániku mandátu zástupcu  predsedníčky Obce  Báčsky Petrovec,

124. - Uznesenie o  konštatovaní zániku mandátu zástupcu  predsedu a výborníka Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec,

125. - Uznesenie o voľbe  zástupcu  predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

126. - Uznesenie o zaobstaraní nehnuteľnosti do verejného vlastníctva Obce    Báčsky  Petrovec priamou dohodou prostredníctvom  výmeny,

127. - Rozhodnutie o vymenovaní  riaditeľky  divadla Slovenské vojvodinské divadlo – Slovačko vojvođansko pozorište  v Báčskom  Petrovci, 

128.- Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o vymenovaní členov Školského  výboru  Gymnázia  Jána Kollára so žiackym domovom  v Báčskom Petrovci,

129. - Rozhodnutie o  odvolaní predsedníčky Správnej rady Strediska pre  sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

130. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedníčky Správnej rady Strediska pre  sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

131. - Rozhodnutie  o vymenovaní  členov  Obecnej  rady  rodičov obce  Báčsky  Petrovec pre  školský,  resp. pracovný  rok  2022/2023,

 

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

132. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/208-7-2022,

133. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/208-9-2022,

134. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/208-10-2022,

135. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/208-14-2022,

136. - Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/208-8-2022,

137. - Rozhodnutie o prenose prostriedkov do bežnej rozpočtovej rezervy, číslo  016-4/208-6-2022.


Úradný vestník 16- 2022


 

Službeni list br 15a -2022

Broj:  15a

26. septembra 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

120. -  Odluka o prvom rebalansu budžeta  Opštine Bački  za 2022. godinu,

121. -    Odluka  o  donošenju  Godišnjeg   programa   zaštite,    uređenja    i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac 

za 2022. godinu  i

GODIŠNJI   PROGRAM   zaštite,    uređenja    i    korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2022.  godinu.


Službeni list br 15a -2022


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика