Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Číslo: 1

13. januára 2021

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

1. - PRÍKAZ – DEVÄTNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 1- 2021


 

Číslo: 38

30. decembra 2020

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

248. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

249. - Rozhodnutie o odňatí užívacieho práva k nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,

250. - Rozhodnutie o prevode užívacieho práva k nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,

251. - Program pre prácu Rady pre bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec na rok 2021,

252. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia obce Báčsky Petrovec na rok 2021.


Úradný vestník 38- 2020


 

Číslo: 37

30. decembra 2020

 

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

247. - PRÍKAZ – OSEMNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 37- 2020


 

Číslo: 36  

22. decembra 2020              

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

246. - PRÍKAZ – SEDEMNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 36- 2020


 

Broj: 35a

21. decembra 2020. godine

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

245. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 35a- 2020


 

Číslo: 35

21. decembra 2020

O B S A H

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

234. - Uznesenie o zmenách Uznesenia o komunálnych činnostiach,

235. - Rozhodnutie o zániku funkcie člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

236. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie a ustálenie výsledkov
tajného hlasovania na voľbu člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

237. - Rozhodnutie o voľbe členky Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

238. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,

239. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,

240. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k trojročnému Programu hospodárenia na obdobie rokov 2021, 2022 a 2023 Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

241. - Rozhodnutie o poskytnutí na používanie nehnuteľnosti,

242. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/213-2020,

243. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/217-2020,

244. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie.


Úradný vestník 35- 2020


 

Číslo: 34

07. decembra 2020

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

218. - Uznesenie o pristúpení k zmene Rokovacieho poriadku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

219. - Uznesenie o určení matričného obvodu na území obce Báčsky Petrovec,

220. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o práve na bezplatnú desiatu a olovrant, ako i práve na stravovanie žiakov základných škôl v obci Báčsky Petrovec,

221. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o ustanovení veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec,

222. - Rozhodnutie o prijatí podielu bez úhrady,

223. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o novelizácii Štatútu divadla Slovenské vojvodinské divadlo - Slovačko vojvođansko pozorište v Báčskom Petrovci,

224. - Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady divadla Slovenské vojvodinské divadlo – Slovačko vojvođansko pozorište v Báčskom Petrovci,

225. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady divadla Slovenské vojvodinské divadlo – Slovačko vojvođansko pozorište v Báčskom Petrovci,

226. - Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady divadla Slovenské vojvodinské divadlo – Slovačko vojvođansko pozorište v Báčskom Petrovci,

227. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady divadla Slovenské vojvodinské divadlo – Slovačko vojvođansko pozorište v Báčskom Petrovci,

228. - Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

229. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

230. - Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

231. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

232. - Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci,

233. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci.

 

Číslo: 33

04. decembra

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

217. - PRÍKAZ – ŠETSTNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 33- 2020


 

Číslo 32

02. decembra 2020

O B S A H

 

I. PREDSEDNÍČKA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

216. - Uznesenie o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 32- 2020


 

Broj 31

27. novembra 2020

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

215. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac.


Službeni list br 31- 2020


 

Číslo 30

25. novembra 2020

 

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

214. - PRÍKAZ – PÄTNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

Číslo 29

17. novembra 2020

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

213. - PRÍKAZ – ŠTRNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 29 - 2020