Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Generalni plan Bački Petrovac

Granica obuhvata plana

Plan namene površina

Plan saobraćajne infrastrukture sa planom generalne regulacije i nivelacije

Plan vodovodne strukture

Plan kanalizacije

Plan elektro i PTT

Plan gasne infrastrukture