Javna nabavka br. 404-15/2015-05 - Nabavka kontejnera za separaciju otpada

Predmet javne nabavke br. 404-15/2015-05 su nabavke dobara – nabavka kontejnera za separaciju otpada
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
44613800 – kontejneri za otpadni materijal

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 19. juna 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac. 

doc.png Konkursna dokumentacija 404-15 2015-05

pdf.png Poziv za podnošenje ponude 404-15 2015-05

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика