Portal javnih nabavki

Javna nabavka broj 404-7/2015-05 nabavka i ugradnja video nadzora u OŠ u B. Petrovcu i Gložanu

Predmet javne nabavke broj 404-7/2015-05 je nabavka dobara: 
nabavka i ugradnja video nadzora u OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu i OŠ „J.M.Dragutin“ u Gložanu, a prema specifikaciji i karakteristikama sadržanim u konkursnoj dokumentaciji.
 
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 
35125300 – sigurnosne kamere
 
Vrsta i opis predmeta javne nabavke sastavni je deo konkursne dokumentacije.

Ponuda je blagovremena ako stigne kod Naručioca do 05.06.2015.g. do 12 časova.

 
 
 
 
 

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné obstarávania

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика