Portal javnih nabavki

Javna nabavka radova – adaptacija ambulante u Magliću, JN 404-6/2017-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – adaptacija ambulante u Magliću, JN 404-6/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 23.05.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

referendum

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné obstarávania

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика