Javna nabavka: 10/2015 Radovi na izgradnji ograde oko evangelističkog groblja u Kulpinu

Radovi na izgradnji ograde oko evangelističkog groblja u Kulpinu (BROJ: JN-10/2015)

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki :
ZIDANJE OPEKOM – 45262520
BETONSKI RADOVI – 45262300

Ponude se podnose do 18.08.2015. godine, poštom, na adresu: JP ''DIREKCIJA ZA IZGRADNJU BAČKI PETROVAC'' Bački Petrovac, 21470 Bački Petrovac, Kolarova 6. sa naznakom "ne otvarati" – ponuda za nabavku – Radovi na izgradnji ograde oko evangelističkog groblja u Kulpinu, broj: 10/2015, ili predajom u pisarnici Opštine Bački Petrovac, radnim danima od 08 do 14 časova, odnosno, do 12 časova poslednjeg dana roka. 

docx.png Javni poziv 10-2015 

doc.png Konkursna dokumentacija 10-2015 

 

 

pdf.png Ugovor o izvođenju radova 10-2015 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика