Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Javni pozivi i konkursi

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník R, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021) a článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 4/12 a 6/2017) a uznesenia Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci, č. 102-66-16/2021,

Správna rada Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci
vypisuje

VEREJNÝ SÚBEH
NA VOĽBU RIADITEĽA MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Čítať ďalej: VEREJNÝ SÚBEH NA VOĽBU RIADITEĽA MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Na verejný súbeh sa môžu  prihlásiť manželia/nemanželskí partneri, rodič samoživiteľ a mladý/á poľnohospodár/ka, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky účasti na verejnom  súbehu. Žiadatelia  sa uchádzajú spolu s jednotkou lokálnej samosprávy, na území ktorej sa nachádza dedinský dom so záhumienkom, ktorý žiadatelia navrhujú pri uchádzaní sa. Jednotka lokálnej samosprávy  zaručuje presnosť údajov a splnenie podmienok  vzťahujúcich sa  na  dedinský dom so záhumienkom.

Čítať ďalej: Ministerstvo starostlivosti o dedinu vypísalo verejný súbeh na udelenie nenávratných prostriedkov...

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy