Súbeh na udelenie práv na používanie značky Regionálneho výrobku Báčka

regionalni brend backa

Oboznamujeme Vás, že Regionálna rozvojová agentúra Báčka vypísala súbeh na udelenie práv na používanie značky Regionálneho výrobku Báčka a vystavovanie výrobkov na Veľtrhu vidieckej turistiky a hospodárstva Báčka.

 

Ak ste:
• poľnohospodárska domácnosť na výrobu medu, mliečnych a mäsových výrobkov,
• podnikatelia na výrobu potravín a nápojov,
• registrovaná podnikateľská dielňa zaoberajúce sa starými remeslami,
• družstvo registrované na výrobu medu, mliečnych a mäsových výrobkov,
• právnická osoba na výrobu medu, vína, pálenky, syra, smotany, mäsových výrobkov,
• združenie občanov, ktoré realizujú aktivity vo vidieckych oblastiach a pre jednu z aktivít máte organizovanú tradičnú dedinskú manifestáciu, ktorá v kontinuite prebieha najmenej 5 rokov,
• pohostinský – turistický objekt,
• registrovaná dedinská - turistická domácnosť
je tu možnosť podieľať sa na projekte. (Detailný prehľad informácií o tom kto môže konkurovať, možno pozrieť na dolu uvedenej webovej stránke ).
Cieľ je podporiť rozvoj poľnohospodárstva a ďalších hospodárskych činností v rurálnych prostrediach Báčky.
Predmet súbehu je:
• značkovanie výrobkov, udelenie práv na používanie regionálnej značky Bačka.
• prezentácia vybraných výrobkov - služieb - aktivít na Veľtrhu vidieckej turistiky a ekonomiky, ktorý bude prebiehať v jeseni roku 2015.
Môžete prihlásiť svoje produkty, služby alebo tradičné podujatia, ktoré prispejú k rurálnemu rozvoju.
Viacej detailov a informácii o súbehu možno nájsť na webovej stránkach Regionálnej rozvojovej agentúry Báčka www.rda-backa.rs/sr, 
na linku: http://www.rda-backa.rs/sr/konkursi/konkurs-za-dodelu-prava-na-koriscenje-oznake-regionalnog-proizvoda-backe-i-izlaganje-proizvoda-na-sajmu-ruralnog-turizma-i-privrede-backe alebo v Obci Báčsky Petrovec v Kancelárii pre lokálny a ekonomický rozvoj.
Súbeh je otvorený do 16. októbra 2015.

S úctov,
Kancelária pre lokalny enomický rozvoj Obce Báčsky Petrovec

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика