Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

regionalni brend backa

Oboznamujeme Vás, že Regionálna rozvojová agentúra Báčka vypísala súbeh na udelenie práv na používanie značky Regionálneho výrobku Báčka a vystavovanie výrobkov na Veľtrhu vidieckej turistiky a hospodárstva Báčka.

 

Ak ste:
• poľnohospodárska domácnosť na výrobu medu, mliečnych a mäsových výrobkov,
• podnikatelia na výrobu potravín a nápojov,
• registrovaná podnikateľská dielňa zaoberajúce sa starými remeslami,
• družstvo registrované na výrobu medu, mliečnych a mäsových výrobkov,
• právnická osoba na výrobu medu, vína, pálenky, syra, smotany, mäsových výrobkov,
• združenie občanov, ktoré realizujú aktivity vo vidieckych oblastiach a pre jednu z aktivít máte organizovanú tradičnú dedinskú manifestáciu, ktorá v kontinuite prebieha najmenej 5 rokov,
• pohostinský – turistický objekt,
• registrovaná dedinská - turistická domácnosť
je tu možnosť podieľať sa na projekte. (Detailný prehľad informácií o tom kto môže konkurovať, možno pozrieť na dolu uvedenej webovej stránke ).
Cieľ je podporiť rozvoj poľnohospodárstva a ďalších hospodárskych činností v rurálnych prostrediach Báčky.
Predmet súbehu je:
• značkovanie výrobkov, udelenie práv na používanie regionálnej značky Bačka.
• prezentácia vybraných výrobkov - služieb - aktivít na Veľtrhu vidieckej turistiky a ekonomiky, ktorý bude prebiehať v jeseni roku 2015.
Môžete prihlásiť svoje produkty, služby alebo tradičné podujatia, ktoré prispejú k rurálnemu rozvoju.
Viacej detailov a informácii o súbehu možno nájsť na webovej stránkach Regionálnej rozvojovej agentúry Báčka www.rda-backa.rs/sr, 
na linku: http://www.rda-backa.rs/sr/konkursi/konkurs-za-dodelu-prava-na-koriscenje-oznake-regionalnog-proizvoda-backe-i-izlaganje-proizvoda-na-sajmu-ruralnog-turizma-i-privrede-backe alebo v Obci Báčsky Petrovec v Kancelárii pre lokálny a ekonomický rozvoj.
Súbeh je otvorený do 16. októbra 2015.

S úctov,
Kancelária pre lokalny enomický rozvoj Obce Báčsky Petrovec

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy