Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta

SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE
BAČKI PETROVAC
Bački Petrovac
Datum: 04.03.2016.

Na osnovu Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti iteres u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Pravilnik), Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac dana 04.03.2016. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za dodelu sredstava za finansiranje POSEBNIH programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Bački Petrovac

1. Ukupan iznos sredstava za POSEBNE programe iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2016. godinu iznosi

500.000,00 dinara

i predviđena su u Odluci o budžetu za 2016. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.9a/2015) u razdelu 4, glava 1 , program 14 – Razvoj sporta i omladine, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, pozicija 79 i programska klasifikacija 1301-0002-Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi, pozicija 80, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama.

2. Pod posebnim programima podrezumevaju se sledeća područja u sportu:

   1. Obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
   2. Unapređenje zaštite zdravlјa sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog -obrazovanja sportista, posebno mladih, uklјučujući i antidoping obrazovanje;
   3. sprečavanje negativnih pojava u sportu u Opštini (doping, nasilјe i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);
   4. racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Opštini i sportskih objekata u svojini Opštine kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta;

3. Podnosilac programa je u obavezi da podnese sledeću dokumentaciju:
    1. Rešenje o registraciji (APR)

4. Javni poziv se objavlјuje na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac i ostaje otvoren u vremenu od 04. marta 2016. godine zaklјučno sa 14. martom 2016. godine.

5. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično u uslužnom centru opštine Bački Petrovac ili poštom na sledeću adresu:
Sportski savez Opštine Bački Petrovac - Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac, ul. Kolarova broj 6, sa naznakom: ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE SPORTSKIH ORGANIZACIJA

6. Dokumentacija po javnom pozivu se može preuzeti svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova, u uslužnom centru opštine Bački Petrovac, Kolarova broj 6, i na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac.

7. Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na tel: 062394909


Predsednik Komisije
Gavra Govorčin

 

docx.png Pravilnik o finansiranju programa - u oblasti sporta  

docx.png Javni poziv za POSEBNE programe 2016 

 

 

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика