Verejná výzva na prihlásenie kandidátov na obecných inštruktorov

Republikový štatistický ústav na základe Zákona o poľnohospodárskych súpisoch 2011 (Úradný vestník RS, č. 104/09 a 24/11), uverejňuje
VEREJNÚ VÝZVU
NA PRIHLÁSENIE KANDIDÁTOV NA OBECNÝCH INŠTRUKTOROV
Republikový štatistický ústav v období od 1. októbra do 15. decembra 2012 vykoná poľnohospodárske súpisy na území Republiky Srbsko.
Vyzývajú sa občania, ktorí chcú účinkovať v poľnohospodárskych súpisoch ako obecní inštruktori, aby sa v období od 1. do 30. júna 2012 prihlásili v Republikovom štatistickom ústave prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky na webovej adrese: www.stat.gov.rs .
Všeobecné podmienky, ktoré kandidáti majú spĺňať:
• štátne občianstvo Republiky Srbsko
• najmenej 18 rokov života
• získané prinajmenej štvorročné stredné vzdelanie
• dobrá znalosť terénu ( aby kandidát býval alebo pracoval na území obce, pre ktorú sa prihlasuje pre prácu v poľnohospodárskych súpisoch)
• že proti kandidátovi nie je podaná sťažnosť a obžalobný spis.

Kritériá pre voľbu sú:
• odborné vzdelanie
• oblasť vzdelania
• pracovný status
• účasť v sčítaní obyvateľstva, domácností a bytov 2011 a v iných štatistických výskumoch v priebehu posledných troch rokov
• interview .

Pri voľbe sa uprednostnia kandidáti, ktorí získali vzdelanie v poľnohospodárskom odbore.

Zvolení kandidáti by mali ovládať práce na počítači.

Na interview čiže rozhovor budú pozvaní kandidáti, ktorí sa dostanú do užšieho výberu podľa uvedených kritérií. O mieste a čase konania rozhovoru kandidáti budú načas oboznámení.

Päťdňový kurz a skúšanie kandidátov, ktorí sa dostanú do užšieho výberu, sa uskutoční v dňoch 10. až 14. septembra 2012 na punktoch, ktoré určí obecná súpisná komisia, po čom sa vykoná finálový výber obecných inštruktorov.

Podrobné informácie o spôsobe výberu kandidátov a ich záväzkoch v poľnohospodárskych súpisoch možno dostať na webovej stránke Republikového štatistického ústavu www.stat.gov.rs .

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика