Verejná výzva k prihláseniu záujemcov pre Program na zvýšenia konkurečnosti podnikateľov, ...

 Obec Báčsky Petrovec a Regionálna rozvojová agentúra Báčka zverejňujú verejnú výzvu k prihláseniu záujemcov pre Program na zvýšenia konkurečnosti podnikateľov, podnikateľských činností, malých a stredných podnikov z územia Obce Báčsky Petrovec.
 Program edukácie sa uskutoční v Obci Báčsky Petrovec v priebehu júla 2013 a budú ju konať certifikovaní prednášatelia akreditovanej Regionálnej rozvojovej agentúry Báčka.
 Účasť v programe edukácie pre všetkých záujemcov je bezplatná. Všetci poslucháči po ukončení programu získajú certifikát, ktorý uznáva Národná služba pre zamestnávanie, Rozvojový fond Republiky Srbsko a iné republikové orgány.
  Všetky informácie môžete dostať na webovej stránke http://www.backipetrovac.rs/ alebo KLER Obce Báčsky Petrovec, Kollárova 6, kancelária číslo 7 (I. poschodie).

Súbeh je otvorený do 05. júla 2013.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика