Oglas o izlaganju plana generalne regulacije naselja Maglić na javni uvid

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US) i člana 63. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (“Sl. glasnik RS“, br.31/2010, 69/2010 i 16/2011), Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, Opštinske uprave opštine Bački Petrovac,               o b j a v l j u j e :


OGLAS
O IZLAGANJU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA MAGLIĆ
NA JAVNI UVID

Javni uvid traje od 01.07.2014. godine do 30.07.2014. godine od 10,00 do 12,00 časova.

Nacrt plana se izlaže u kancelariji broj 9, Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi planski dokument u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanom obliku. Pismene primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavljaju nadležnom Odeljenju putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

Javna sednica Komisije za planove za opštinu Bački Petrovac biće održana dana 05.08.2014. godine, u 10,00 časova, u maloj sali Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6.


Odeljenje za privredu, urbanizam,
komunalno stambene i inspekcijske poslove
Opštinske uprave opštine Bački Petrovac

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика