Výzva na zapojenie sa do vypracovania stratégie udržateľného rozvoja Obce

Obec Báčsky Petrovec v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Báčka začala s realizáciou projektu vypracovania Stratégie udržateľného rozvoja Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2014-2020 s akčnými plánmi pre prioritné oblasti lokálneho ekonomického rozvoja. Obec Báčsky Petrovec je nositeľ projektu vypracovania stratégie, ktorú finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu j samosprávu vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Regionálna rozvojová agentúra Báčka, ktorá je partner v projekte. Proces vypracovania stratégie trvalo udržateľného rozvoja sa realizuje s cieľom zladiť priority lokálneho rozvoja s prioritami stanovenými v stratégii Európa 2020, a tým umožniť Obci Báčsky Petrovec úspešne používať prostriedky z nových IPA predvstupových komponentov, ktorých realizácia sa predpokladá v roku 2014.
Povolávame všetkých, ktorí majú záujem v súlade so svojou kompetenciou, prihlásiť sa do niektorej z uvedených pracovných skupín:

1. Konkurencia hospodárstva a podnikateľstvo MSPP. Členovia: malé a stredné podniky, podnikatelia, združenie podnikateľov, členovia rady pre hospodárstvo a pod.
2. Poľnohospodárstvo. Členovia: predstavitelia rozvojovo orientovaných poľnohospodárskych domácností (význačných poľnohospodárskych výrobcov), predstavitelia zmiešaných poľnohospodárskych domácností (keď jeden z členov pracuje mimo poľnohospodárstva, nie sú číre poľnohospodárske domácnosti), členovia družstiev, združení poľnohospodárov, predstavitelia poľnohospodárskych podnikov, členovia rád pre poľnohospodárstvo, ústavov pre poľnohospodárstvo, odborné poradenstvá a pod.
3. Turistika. Predstavitelia súkromného sektora: hotely, motely, reštaurácie, poradenské firmy pôsobiace v oblasti turistiky, turistické organizácie, členovia rady poverení turistikou a pod.
4. Infraštruktúra. Verejné infraštruktúrne podniky.
5. Ľudské zdroje: zamestnanosť a vzdelávanie. Predstavitelia / riaditelia škôl, predškolských ustanovizní, NSZ, organizácie pre rozvoj ľudských zdrojov, strediská, syndikáty a pod.
6. Ochrana životného prostredia. Predstavitelia mimovládnych organizácií, inštitúcií, členovia obecnej správy pre ochranu životného prostredia a pod.
7. Mládež, šport a kultúra. Predstavitelia mimovládnych organizácií a verejného sektora, mládeže kancelárie, športové kluby a združenia, mládežnícke organizácie, predstavitelia cirkevných objektov, kultúrnych inštitúcií (dom kultúry, knižnica) a pod.
8. Sociálna a zdravotná ochrana a sociálna inklúzia. Predstavitelia Rómov / rómskych organizácií, utečencov a presídlených osôb, strediská pre sociálnu prácu, mimovládne organizácie, členovia obecnej správy v oblasti sociálnej ochrany a pod.

Stretnutie sa bude konať vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec v stredu 18.12.2013. o 11. hodine.

Svoju prítomnosť môžete potvrdiť prostredníctvom e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , resp. na telefónne číslo: 021/780-247 alebo 062/88 52 816. 
 
 S úctou,

Obec Báčsky Petrovec a RRA Báčka

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика