Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na verejný súbeh sa môžu  prihlásiť manželia/nemanželskí partneri, rodič samoživiteľ a mladý/á poľnohospodár/ka, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky účasti na verejnom  súbehu. Žiadatelia  sa uchádzajú spolu s jednotkou lokálnej samosprávy, na území ktorej sa nachádza dedinský dom so záhumienkom, ktorý žiadatelia navrhujú pri uchádzaní sa. Jednotka lokálnej samosprávy  zaručuje presnosť údajov a splnenie podmienok  vzťahujúcich sa  na  dedinský dom so záhumienkom.

Dedinský dom  so záhumienkom,  o kúpu ktorého sa žiadatelia uchádzajú, sa môže nachádzať na území ktorejkoľvek dediny v Republike Srbsko, vyjmúc  mestských a obecných  sídel a prímestských osád.

Maximálna suma nenávratných prostriedkov  na kúpu týchto dedinských domov so záhumienkom  vynáša 1.200.000,00 dinárov. Celková hodnota dedinského domu so záhumienkom nemôže presahovať 1.200.000.00 dinárov.

Nenávratné prostriedky sa  udelia podľa poradia podaných prihlášok – po vyčerpanie  rozpočtových prostriedkov určených na tento účel a najneskoršie do 1. novembra 2021.

Viac informácií možno dostať na https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac