Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Pokrajinské sekretariáty APV  vypísali  niekoľko súbehov pre združenia,  družstvá, podnikateľov  a poľnohospodárske  gazdovstvá.

POKRAJINSKÝ  SEKRETARIÁT  PRE  POĽNOHOSPODÁRSTVO, VODOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

 

1. Súbeh na udelenie  prostriedkov z Ročného programu  užívania prostriedkov   z Rozpočtového fondu pre lesy AP Vojvodiny na rok 2021.

Cieľ súbehu na udelenie prostriedkov  z Ročného programu  užívania  prostriedkov z Rozpočtového fondu  pre  lesy  AP Vojvodiny na  rok 2021  (ďalej: súbeh)  je   zvýšenie lesnatosti  AP Vojvodiny,  zlepšenie stavu lesov, zveľaďovanie otvorenosti lesov a zveľaďovanie škôlkarskej výroby.

Viac informácii na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22494

2. Súbeh na udelenie  prostriedkov z Rozpočtového fondu pre rozvoj lovu AP Vojvodiny na rok 2021.

Cieľ tohto súbehu je  zveľadenie stavu  populácie  lovnej zveri a jej stanovíšť, vybavenie  užívateľov lovného revíru a sledovanie  stavu jednotlivých  druhov  lovnej zveri na území AP Vojvodiny.

Predmet súbehu je udelenie nenávratných prostriedkov na vypracovanie a realizáciu  programov a projektov rozvoja lovu, na zveľaďovanie stavu  populácie  lovnej zveri a jej stanovíšť na území AP Vojvodiny a na iné účely  v súlade so Zákonom o lovnej zveri a love.

Viac informácii na  http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22496

3. Súbeh na udelenie  prostriedkov na podporu mladých vo vidieckych  oblastiach na území AP Vojvodiny v roku 2021.

Cieľ tohto súbehu je  demografické obnovenie vidieckych území AP Vojvodiny kvôli  podnieteniu mladých  k tomu, aby zostali vo vidieckych oblastiach, resp. k ich  návratu z miest. 

Viac informácii na  http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22490

4. Súbeh na udelenie prostriedkov  na  spolufinancovanie  nákladov obstarania  prívesnej mechanizácie, strojov a vybavenia  pre organickú výrobu na území AP Vojvodiny v roku 2021.

Cieľ súbehu na udelenie prostriedkov  na  spolufinancovanie  nákladov obstarania  prívesnej mechanizácie, strojov a vybavenia  pre organickú výrobu na území AP Vojvodiny v roku 2021 (ďalej:  súbeh)  je zveľadenie organickej výroby v Autonómnej pokrajine Vojvodine.

Viac informácii na  http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22488

5. Súbeh na udelenie prostriedkov pre spolufinancovanie  investícií  na  spracovanie ovocia, zeleniny (vrátane i húb) na území AP Vojvodiny v roku 2021

Cieľ súbehu na udelenie prostriedkov  na  spolufinancovanie investícií na  spracovanie ovocia, zeleniny (vrátane i húb) na území AP Vojvodiny v roku 2021 (ďalej:  súbeh)   je vkladanie do nového vybavenia kvôli  zvýšeniu  príjmov na poľnohospodárskych gazdovstvách a  zamestnanosti  vidieckeho obyvateľstva.

Viac informácii na  http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22486

6. Súbeh na udelenie prostriedkov pre spolufinancovanie  obstarania konštrukcií a vybavenia pre  rastlinnú výrobu v chránených   priestoroch na území  AP Vojvodiny v roku 2021.

Cieľ súbehu je  intenzívnejšie použitie a ochrana poľnohospodárskych pozemkových rezortov v Autonómnej pokrajine Vojvodine v roku 2021.

Viac informácii na  http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22484

7. Súbeh na udelenie prostriedkov pre spolufinancovanie  obstarania vybavenia a systémov  pre  zavlažovanie a vybavenia pre zlepšenie  vodného, vzdušného a tepelného režimu rastlín na území AP Vojvodiny v roku 2021.

Cieľ súbehu je  zvýšenie obrábateľnej plochy pod  vybavením a systémom pre  zavlažovanie  v Autonómnej  pokrajine Vojvodine, ako  i ochrana pozemkov  zabránením vývoja  buriny so zlepšením  vodného, vzdušného a tepelného režimu rastlín.

Viac informácii na  http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22482

8. Súbeh na udelenie prostriedkov pre spolufinancovanie  investícií v súvislosti s obstaraním vybavenia na ochrana  pred živelnými pohromami a prvkov potrebných na pestovanie ovocných sadov, viniča a chmeľu  v roku 2021.

Cieľ súbehu je  zvýšenie plôch pod systémom protiľadovcovej  ochrany  ako i zvýšenie  plôch  pod novými výsadbami ovocných sadov a viniča v Autonómnej  pokrajine Vojvodine v roku 2021.

Viac informácii na   http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22478

9. Súbeh na udelenie nenávratných prostriedkov na vybavenie   fariem na chov dobytka v AP Vojvodine v roku 2021.

Cieľ súbehu je  zvýšenie  efektívnosti, konkurenčnosti a udržateľnosti  výroby na farmách v Autonómnej pokrajine Vojvodine v roku 2021.

Viac informácii na   http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22480

POKRAJINSKÝ  SEKRETARIÁT PRE VZDELÁVANIE, PREDPISY, SPRÁVU A  NÁRODNOSTNÉ MENŠINY -  NÁRODNOSTNÉ  SPOLOČENSTVÁ

 

1.  Verejný súbeh na  spolufinancovanie  programov a projektov  usmernený na zveľadenie práv  národnostných menšín – národnostných  spoločenstiev v AP Vojvodine v roku 2021

Viac informácii na   http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=10833

2. Verejný súbeh na spolufinancovanie programov a projektov  zachovania a pestovania  multikulturálnosti a medzinacionálnej  tolerancie v AP Vojvodine v roku 2021.

 

Viac informácii na   http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=10840

 

3. Súbeh na financovanie  a spolufinancovanie programov a projektov  v oblasti vzdelávania v AP Vojvodine v roku 2021.

Viac informácii na http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=10847

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac