Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbsko

Autonómna pokrajina Vojvodina

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC

OBECNÁ RADA

P r e d s e d a

Číslo: 016-4/232-2019-1

Dňa:  04.12.2019

Báčsky Petrovec, Kollárova 6

  • ZAINTERESOVANÝM OBČANOM
  • PREDSTAVITEĽOM ZDRUŽENÍ OBČANOV
  • UŽÍVATEĽOM ROZPOČTU OBCE BÁČSKY PETROVEC
  • PREDSTAVITEĽOM PROSTRIEDKOV VEREJNÉHO INFORMOVANIA

 

Na základe verejnej výzvy Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec na  účasť vo verejnej rozprave o predbežnom  návrhu Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2020, číslo 016-4/232-2019 z 26.11.2019

z a s i e l a m

VÝZVU

NA OTVORENÉ STRETNUTIE

OHĽADOM VEREJNEJ ROZPRAVY O PREDBEŽNOM  NÁVRHU

UZNESENIA O ROZPOČTE OBCE BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2020

 

            Dňa 9. decembra 2019 (v pondelok) v budove  Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci, Kollárova 6, vo veľkej sieni (I. poschodie), so začiatkom o 19.00 hodine sa uskutoční  otvorené stretnutie predstaviteľov príslušných orgánov Obce Báčsky Petrovec so zainteresovanými občanmi, predstaviteľmi združení občanov a prostriedkov verejného  informovania,  na ktorej sa  odôvodní predbežný návrh Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec  na  rok 2020  a  prítomní  budú  môcť ústne  podať svoje návrhy a poznámky k  nemu.

 

Predbežný návrh Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec na rok 2020 si môžete stiahnuť z webovej stránky Obce Báčsky Petrovec  (www.backipetrovac.rs).

 

                                                                                                PREDSEDA OBECNEJ RADY

                                                                                                                Srđan Simić

                    

           

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac