Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbsko

Autonómna pokrajina Vojvodina

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC

ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

P r e d s e d a

Číslo: 016-3/29-2018-02

Dňa: 19.11.2018

Báčsky Petrovec

P O Z V Á N K A

 

            V  súlade  s  článkom 116 body 1 a  117 odsek 4 Štatútu Obce Báčsky Petrovec – prečistený text (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 1/2014) a článkom 3 alinea 1 Uznesenia o lehote a spôsobe  uskutočnenia verejnej rozpravy o predbežnom  návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec a o príprave a ustálení návrhu  Štatútu  Obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 7/2018) zasielam Vám pozvanie  na  v e r e j n é

s t r e t n u t i e  ohľadom  verejnej rozpravy v súvislosti s

  • textom predbežného  návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec.

Verejné stretnutie sa uskutoční dňa  28. 11. 2018 (v  stredu)  vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova  6, v Báčskom Petrovci (na I. poschodí) so začiatkom o 18.00 hodine.

            Na   verejnom stretnutí  členovia  Pracovnej  skupiny  Obecnej  rady  Obce  Báčsky Petrovec (ktorá pripravila  text  predbežného  návrhu   Štatútu   Obce   Báčsky   Petrovec)  o d ô v o d n i a   riešenia  dané v texte predbežného návrhu Štatútu, resp.  budú predstavené  poznámky a návrhy k uvedenému textu vo verejnej rozprave podané do dátumu  konania verejného stretnutia.

S textom  predbežného  návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec verejnosť sa mohla zoznámiť prostredníctvom obecnej webovej stránky: http://www.backipetrovac.rs , na ktorej bol zverejnený od 01.11.2018.

Pozývam Vás, aby ste sa  na tomto verejnom stretnutí aktívne zapojili do  verejnej rozpravy vzťahujúcej sa na  tento  dôležitý  normatívny akt Obce Báčsky Petrovec, ktorý by mal byť odsúhlasený zo strany Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec do konca decembra 2018.

                                                                                     P R E D S E D A

                                                                             ZHROMAŽDENIA OBCE

                                                                                                Dr. Ján Šuľan, v.r.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize