Rani javni uvid povodom izrade plana generalne regulacije naselja Kulpin

PGR Kulpin
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 26. juna do 10. jula 2015. godine u zgradi Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6, u zgradi Mesne zajednice Kulpin u Kulpinu, odnosno objavljen na internet stranici Opštine Bački Petrovac.
PGR Kulpin
REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava opštine Bački Petrovac
ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
 
u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US i 132/14 i 145/14)
 
o g l a š a v a
 
RANI JAVNI UVID
POVODOM IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA KULPIN
 
Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Kulpin je objavljena u „Službenom listu opštine Bački Petrovac“, broj 3/15.
 
Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 26. juna do 10. jula 2015. godine u zgradi Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6, u zgradi Mesne zajednice Kulpin u Kulpinu, odnosno objavljen na internet stranici Opštine Bački Petrovac.
 
Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, kao nosilac izrade ovog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim celjevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.
 
Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.
 
Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, poštom ili putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1), u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 10. julom 2015. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade plana mogu uticsti na planska rešenja.
 
 
 

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика