Náčelníčka obecnej správy

Jaroslava Čáni Jević, dipl. práv.

Narodená 05.06.1980 v Novom Sade.

Základnú školu Jána Čajaka a Gymnázium Jána Kollára zakončila v Báčskom Petrovci.

Absolvovala vysokoškolské štúdium na Právnickej fakultu pre hospodárstvo a súdnictvo v Novom Sade.

Pravosúdnu skúšku zložila v rok 2012.

Je členkou  Srbskej pokrokovej strany od roku 2017.

Podľa národnosti je Slovenka, vydatá, matka Viktora a Teodora.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика