Obecná rada

Členovia Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec sú:

1.SRĐAN STOJANOVIĆ z Maglića, Đuru Salaja č. 2,
pre oblasť: poľnohospodárstvo,

2.MICHAL HATALA z Hložian, Republiková č. 60,
pre oblasť: spoločenské činnosti;

3.ONDREJ BOVDIŠ z Báčskeho Petrovca, Gregora Tajovského č. 17,
pre oblasť: hospodárstvo, komunálne činnosti a lokálna infraštruktúra;

4.BOJANA ILIŠEVIĆ, master učiteľka z Maglića, Sime Šolaje č. 71
pre oblasť: cestovný ruch, obchod, ubytovacie a gastronomické služby a rodová rovnosť,

5.GAVRA GOVORČIN z Kulpína, Republiková č. 6,
pre oblasť: bojovnícke a sociálne otázky.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика