Predsedníčka obce

Jasna Sproh 

Predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šproh

 

Jasna Šproh, narodená 19. septembra 1979 v Novom Sade, s bydliskom v Báčskom Petrovci.

Ukončila Základnú školu Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a  stredoškolské vzdelanie získala na Gymnáziu Jána Kollára. 

Od roku 2004 je samostatnou podnikateľkou.

V predošlom mandáte vykonávala funkciu námestníčky predsedu obce pre komunálne činnosti.

Je členkou  Srbskej pokrokovej strany od roku 2014.

S rodinou žije v Báčskom Petrovci.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика