Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Členovia Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec sú:
1. Aleksandar Nakić,
poľnohospodársky technik z Kulpína, poverený pre oblasť - mládež a šport,
2. Karol Werle,
diplomovaný právnik z Báčskeho Petrovca, poverený pre oblasť - rozpočet a financie,
3. Predrag Bojanić,
diplomovaný právnik z Maglića, poverený pre oblasť - vzdelávanie,
4. Radomir Zotović,
podnikateľ z Maglića, poverený pre oblasť - lokálny rozvoj,
5. Ján Meleg,
právny technik z Báčskeho Petrovca, poverený pre oblasť - kultúra,
6. Milan Anušiak,
diplomovaný inžinier elektrotechniky a výpočtovej techniky z Báčskeho Petrovca, poverený pre oblasť – hospodárstvo,
7. Tatjana Zabunov,
dipl. inž. poľnohospodárstva z Báčskeho Petrovca, poverená pre oblasť – poľnohospodárstvo.