Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Srdjan Simic 

Predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić

 

Srđan Simić, narodený dňa 08.02.1989 v Novom Sade, s bydliskom v Maglići.
Strednú zdravotnícku školu 7. apríla v Novom Sade ukončil 2008, odbor pediatrický technik.
V rokoch 2010 až 2012 pracoval v Marbo produkte v Maglići a v období 2012 až 2016 ako pediatrický technik na Škole pre základné a stredné vzdelávanie Milana Petrovića v Novom Sade s deťmi s postihnutím.
V mandátnom období 2012 až 2016 bol výborníkom v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec.
Je predsedom Obecného výboru Srbskej pokrokovej strany v Báčskom Petrovci.
Na zasadnutí Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec dňa 09.06.2016 bol zvolený za predsedu Obce Báčsky Petrovec a od tej doby vykonáva svoju funkciu.
Je neženatý, deti nemá.