Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predseda ZO:
Dr. JÁN JOVANKOVIČ

(zvolený na ustanovujúcom zasadnutí ZO uskutočnenom dňa 21.08.2020)

Zástupca predsedu ZO:
Dr. JÁN ŠUĽAN
(zvolený na ustanovujúcom zasadnutí ZO uskutočnenom dňa 21.08.2020)

Tajomník ZO:
RASTISLAV LABÁT, dipl. právnik,
(zvolený na ustanovujúcom zasadnutí ZO uskutočnenom dňa 21.08.2020)

I. ZOZNAM VÝBORNÍKOV ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC (POLITICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ A POTVRDENIE MANDÁTOV VÝBORNÍKOV)

- z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ – PRE NAŠE DETI

1. Ján Šuľan, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
2. Tatiana Vujačić, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
3. Branislav Kozarov, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
4. Branislav Huďan, Hložany - mandát potvrdený 21.08.2020
5. Dragica Pejković, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
6. Veroslava Sľúka Cerovsky, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
7. Lazar Popadić, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
8. Dragan Krčmar, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
9. Jelena Ninković, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020

- z volebnej listiny IVICA DAČIĆ – SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SSS)

1. Ján Jovankovič, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
2. Rajko Perić, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
3. Nebojša Marušić, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020

- z volebnej listiny VOJVODINSKÝ FRONT – ZJEDNOTENÍ ZA DEMOKRATICKÝ BÁČSKY PETROVEC (LIGA SOCIÁLNYCH DEMOKRATOV VOJVODINY, VOJVODINSKÁ STRANA, SPOLU ZA VOJVODINU)

1. Ján Čáni, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020

- z volebnej listiny JEDNOTNÉ SRBSKO – MIROSLAV ČEMAN ČEPSI

1. Miroslav Čeman, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
2. Srđan Ilijevski, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
3. Jarmila Pucovsky, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
4. Nemanja Pojužina, Maglić - mandát potvrdený 21.08.2020
5. Jarmila Balážová, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
6. Ondrej Fekete, Hložany - mandát potvrdený 21.08.2020
7. Darko Stojanović, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020
8. Miroslav Stupavský, Kulpín - mandát potvrdený 21.08.2020
9. Anna Stojanović, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020

- z volebnej listiny NESTRANÍCKI A ZJEDNOTENÍ OBYČAJNÍ ĽUDIA

1. Martina Martinko Sabolčki, Báčsky Petrovec - mandát potvrdený 21.08.2020

 

 

II . VÝBORNÍCKE SKUPINY UTVORENÉ PRI ZHROMAŽDENÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

(Nateraz nie je utvorená ani jedna výbornícka skupina).

 

III. STÁLE PRACOVNÉ TELESÁ ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC A ICH ČLENOVIA

1. Komisia pre hospodárstvo, urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti a ochranu životného prostredia: Milorad Popovicki, Mariena Stankovićová Kriváková, Mile Nišić, Pavel Žemberi, Branislav Kozarov, Štefan Hansman, Mateja Stupar (zvolení na III. zasadnutí ZO dňa 24.06.2016);

2. Komisia pre rozpočet a financie: Darko Valentík, Ján Bohuš, Nebojša Marušić, Duško Ilić, Dragica Pejković, Zuzana Maglovská - predsedníčka, Jaroslav Chalupka (zvolení na III., resp.  XXVI. zasadnutí ZO dňa 24.06.2016, resp.  27.03.2019);

3. Komisia pre spoločenské činnosti: Nataša Červeni, Pavel Marčok, Bogdana Kobilarov, Mária Andrášiková, Ján Pavlis (zvolení na III. zasadnutí ZO dňa 24.06.2016);

4. Komisia pre predpisy, podania a sťažnosti a pre odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov: Tatiana  Vujačić - predsedníčka, Veroslava Sľúka Cerovsky -  zástupkyňa predsedníčky,  Branislav Kozarov, Nemanja Pojužina, Dušan Govorčin  (zvolení na II. zasadnutí ZO dňa 21.08.2020);

5. Komisia pre kádrové otázky a pracovné pomery: Lazar  Popadić, Branislav Huđan, Dragan  Krčmar, Rajko Perić, Ivan Zabunov  (zvolení na II. zasadnutí ZO dňa 21.08.2020);

6. Komisia pre administratívno-mandátne otázky: Dragica Pejković – predsedníčka, Ondrej Fekete,  Nebojša Marušić  (zvolení na II. zasadnutí ZO dna 21.08.2020);

7. Komisie pre otázky nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce: Darko Stojanović, Šťastko Durgala, Boris Brkljač - predseda, Milanko Kolarski, Daniel Spevák (zvolení na III. zasadnutí ZO dňa 24.06.2016);

8. Komisia pre plány:Milan Anušiak - predseda, Milota Šušerski, Nebojša Stojisavljević, Ivan Tamaš, Aurela Šimudvarac Luči, Miroslav Častven, Ján Varga (zvolení na VI. zasadnutí ZO dňa 29.09.2016, resp. na XVIII. zasadnutí ZO dňa 19.03.2018);

9. Komisia pre uznania: Jarmila Kolárová, Ištvan Baranji, Ivana Murtínová - predsedníčka, Ján Tordaji, Daniel Spevák (zvolení na III. zasadnutí ZO dňa 24.06.2016, resp. na XV. zasadnutí ZO dňa 22.09.2017 );

10.Volebná komisia Obce Báčsky Petrovec: Dušan Rašeta – predseda, Pavel Severíni – zástupca predsedu, Mária Hricová – členka, Milina Kišgeciová – zástupkyňa členky, Maja Speváková – členka, Zdenka Tomanová – zástupkyňa členky, Soňa Ďurišová – členka, Samuel Šuľan – zástupca čleky, Kristína Peškir – členka, Vlastislav Šproch – zástupca členky, Martina Martinko Sabolčki – členka, Daniela Čelovská – zástupkyňa členky, Branislav Kuštra – člen, Miroslav Zorňan – zástupca člene, Jasna Cerovská – členka, Alena Milijić – zástupca členky, Branislav Kevensky – zástupca člena, Mirko Bogdanović – zástupca člena, Martin Nosál – člen, Mariena Stankovićová Kriváková – zástupkyňa člena,  Jana Kopčoková Ganiová – zástupkyňa člena, Vladimir Kovačević – člen, Ján Čáni – zástupca člena,  Zoran Bjekić – člen, Irena Ilić – členka, Ján Dubovský – zástupca členky, Milina Labátová – členka, Vinka Marjanović – zástupkyňa členky, Ján Huďan – člen, Samuel Snida – zástupca člena, Rastislav Labát – tajomník, Ana Demrovská – zástupkyňa tajomníka (zvolení na XXXII. sednici SO-e, dňa 29.11.2019);

11. Komisia pre vymenovania Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec: Milan Anušiak – predseda,  Anna Demrovská – členka, Dušan Rašeta – člen, Kristína Benková – členka, Rastislav Labát – člen (vymenovaní na XIV. zasadnutí ZO dňa  20.07.2017)

 

IV. OSOBITNÉ PRACOVNÉ TELESÁ ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. Rada pre sledovanie uplatnenia etického kódexu: Borislav Cakić, Jaroslav Andrášik, Katarína Melegová-Melichová - predsedníčka, Zdenko Horvát, Jaroslav Makiš (zvolení na VIII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 01.02.2013);

2. Rada pre mladých: Jasmina Kuštra, Ivana Murtínová, Vladimír Fábry, Hana Tanciková, Ivana Ilić - predsedníčka, Martin Širka, Jasmina Kovačević (zvolení na VI. zasadnutí ZO 29.09.2016, resp. na VII. zasadnutí ZO 26.10.2016);

3. Rada pre rodovú rovnosť: Anna Legíňová - predsedníčka, Viera Miškovicová, Blažena Anušiaková, Mária Gašparovská, Rastislav Labát, Jasna Đogo, Katarína Zorňanová (zvolení na VI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.09.2016).

V. 1. RADA PRE MEDZINACIONÁLNE VZŤAHY

Branka Štrba (predstaviteľka Srbov), Miloš Bekić (predstaviteľ Srbov), Katarína Melegová-Melichová (predstaviteľka Slovákov), Dr. Samuel Čelovský (predstaviteľ Slovákov), Tatiana Vujačić  -  predsedníčka (predstaviteľka Slovákov), Dragan Dražić - zástupca predsedníčky (predstaviteľ Chorvátov), Miroslav Necić (predstaviteľ Rómov), Anna Medveďová (predstaviteľka Maďarov)  (zvolení na 9. zasadnutí ZO 28.12.2016, resp. na 17. zasadnutí ZO 22.12.2017).

V. 2. RADA PRE VEREJNÚ BEZPEČNOSŤ OBCE BÁČSKY PETROVEC

Srđan Simić - predseda, Ján Šuľan, Milovan Petrović, Zuzana Tárnociová, Vukašin Ivanišević, Ján Rybovič, Rastislav Labát, Tatiana Cerovská, Mária Lovreová, Vlasta Werleová, Ján Bohuš, Miroslav Čeman, Rajko Perić (zvolení na V. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 08.09.2016).

V.3. RADA PRE ZDRAVIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Jasna Šprochová, Valéria Fabianová - Potfajová, Anna Medovarská, Milina Kišgeciová, Dragica Jovišević ,  Dr. Ján Varga, Isidora Golubović, Zuzana Pašićová, Mária Balážová (zvolení na XVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.11.2017, resp. na  XIX. za dadnutí ZO 12.06.2018).

V. 4. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Srđan Simić - veliteľ,  Ján Brna - zástupca veliteľa, Nikola Govorčin - náčelník štábu,  Anna Boldocká  Ilićová, Ján Kováč,  Jaroslav Spevák, Tatiana Cerovská, Ondrej Bovdiš, Dušan Govorčin, Vukašin Ivanišević, Radomir Zotović, Milan Anušiak, Duško Ilić, Branislav Huďan, Ljubomir Kabić, Biljana Drakulić, Ján Tordaji, Tatiana Milina Turanová, Aleksandar Mandžić,, Vlasta Werleová, Jovanka Zimová,  Katarína Zimová, Darinka  Milanović, Anna Medveďová (ustanovení na XVII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 22.12.2017, resp.  na XVIII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 19.03.2018);

IV. 5.OBECNÁ RADA RODIČOV na školský rok 2018/2019

Blaženka Anušiaková – predstaviteľka RR Gymnázia Jána Kollára,  Saša Ilić – zástupkyňa predstaviteľky RR Gymnázia Jána Kollára,    Vesna    Zbućnović   – predstaviteľka RR ZŠ Jána  Čajak,  Vieroslava Struhárová  - zástupkyňa  predstaviteľky  RR ZŠ Jána Čajaka, Anna Šúšerská - predstaviteľka RR ZŠ Jána Amosa Komenského, Ana Matić -  zástupkyňa  predstaviteľky RR ZŠ  Jána Amosa  Komenského, Ivan Galamboš  - predstaviteľ RR ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina,  Miroslav Pagáč -  zástupca   predstaviteľa  RR ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina,  Jelena Petković - predstaviteľka RR ZŠ Žarka Zrenjanina,  Marija Antonijević – zástupkyňa predstaviteľky RR ZŠ Žarka Zrenjanina, Maria Oros - predstaviteľka  RR PU Včielka, Viera  Krstovská - zástupkyňa predstaviteľky  RR PU Včielka (vymenovaní na XXX. a XXXIII. zasadnutí  ZO, ktoré sa konali 10.10. 2019, resp. 20.12.2019).

 

V. DOČASNÉ PRACOVNÉ TELESÁ ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. Komisia pre vypracovanie Ročného programu ochrany, úpravy a užívania poľnohospodárskeho pozemku v Obci Báčsky Petrovec: Ondrej Bovdiš - predseda, Milorad Jeličić, - zástupca predsedu, Miroslav Beník - člen, Pavel Pálenkáš - člen, Daniel Spevák - člen, Anna Demrovská - členka, Juraj Galamboš - člen (zvolení na VII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 26.10.2016);

2. Komisia pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec - k.o. Maglić: Borivoj Čurčić - predseda, Anna Struhárová - zást. predsedu, Petar Stanić - člen, Marija Šević - zást. člena, Milorad Jeličić - člen, Slavoljub Ninković - zást. člena, Aurela Šimudvarac-Luči - členka, Miroslava Červená - zást. člena, Mile Nišić - člen, Mića Soleša - zást. člena, Vinka Marjanović - členka, Kosta Ilić - zást. člena, Pavel Pálenkáš - člen, Krsto Jovanović - zást. člena (vymenovaní na XXVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 26. 02. 2007 a na XXVII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 02. 04. 2007);

3. Komisia pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec - k.o. Kulpín: - Pavel Severíni -  zást. predsedníčky, Slavoljub Ninković - člen (prideľovateľ), Srboljub Orlović - zást. člena, Petar Stanić - člen, Ján Čapeľa - zást. člena, Aurela Šimudvarac-Luči - členka, Miroslava Červená - zást. členky, Branislav Cesnak - člen, Ján Chalupka - zást. člena, Ján Trpinský - člen, Vladimír Zima - zást. člena, Stevan Kolarski - člen, Miroslav Stupavský - zást. člena (vymenovaní na XIX., XLII., XXVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.12.2009,  21.03.2012, 27.03.2019, resp. 17.10.2019).

4. Komisia pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec - k.o. Báčsky Petrovec: Snežana Nikolić – predsedníčka, Katarína Rašetová – zástupkyňa predsedníčky, Miodrag Jakimovski – člen (prideľovateľ), Ďuro Galamboš – zástupca člena (pomocník prideľovateľa), Milorad Jeličić – člen, Srboljub Orlović – zástupca člena, Ján Triaška – člen, Michal Dorča – zástupca člena, Miroslava Červená – členka, Maja Červenáková – zástupkyňa členky, Vladimir Sýkora – člen, Pavel Tordaji ml. – zástupca člena, Gabriel Paulíny – člen, Miroslav Demrovský – zástupca člena, Daniel Spevák – člen, Ján Varga – zástupca člena, Janko Labát – člen, Ján Ušiak – zástupca člena (vymenovaní na XVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 30.12.2013, na XXIX. zasadnutí ZO, zasadnutí, ktoré sa konalo 25.09.2015, na XXX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 27.11.2015, na VII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 26.10.2016, na XVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.11.2017, resp. na XXI. Zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 19.09.2018).

5. Komisia pre uskutočnenie postupu verejnej dražby prenajímania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve: Ondrej Bovdiš - predseda, Predrag Bojanić - člen, Juraj Galamboš - člen, Ján Miháľ - člen, Andrej Spevák - člen, Emil Fejzulahi - člen, Andrej Varga - člen (vymenovaní na VII.  resp. XIV. zasadnutí ZO, ktoré sa konali 26.10.2016, resp.  20.07.2017)

6. Pracovná skupina pre udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom: Ondrej Benka, Čedomir Rupar, Ondrej Srnk 29.11.2017).a (vymenovaní na XXVIII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 19.11.2010). 

 

VI. RIADITELIA VEREJNÝCH PODNIKOV, USTANOVIZNÍ, ORGANIZÁCIÍ A SLUŽIEB, KTORÝCH ZAKLADATEĽ JE OBEC BÁČSKY PETROVEC

 

VIERA KRSTOVSKÁ, master učiteľka  - riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla Báčsky Petrovec (vymenovaná na 22. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 31.11.2018 na obdobie  štyroch rokov odo dňa vymenovania);

ANNA SPEVÁKOVÁ, prof. slovenského jazyka  a literatúry - riaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci (vymenovaná na XX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo  20.07.2018 na obdobie  štyroch rokov odo dňa vymenovania);

LJUBOMIR  KABIĆ,  dipl.právnik -  riaditeľ VP pre komunálne činnosti Progres, Báčsky Petrovec (vymenovaný na XV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 22.09.2017, na obdobie štyroch rokov odo dňa vymenovania);

- ANNA BOLDOCKI ILIĆ, lekárka všeobecného lekárstva – riaditeľka Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec(vymenovaná na XI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 13.03.2017, na obdobie 6 mesiacov odo dňa vymenovania);

ZUZANA PAŠIĆOVÁ, vychovávateľka - riaditeľka Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci (súhlas k uzneseniu Správnej rady PU č. 451/2016 zo 10.10.2016 na jej vymenovanie poskytol Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, č. 128-022-613/2016-01 z 22.09.2016);

BILJANA DRAKULIĆ, dipl. psychologička –  riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec (vymenovaná na XV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 22.09.2017, na obdobie štyroch rokov odo dňa vymenovania);

JÁN  PAVLIS,  prof. telesnej  výchovy - riaditeľ Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec (vymenovaný na 12. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 25.04.2017, na obdobie  štyroch rokov odo dňa vymenovania);

DUŠKO ILIĆ, dipl. ekonóm –  riaditeľ Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić (vymenovaný na XV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo  22.09.2017, na obdobie  štyroch rokov odo dňa vymenovania);

- ANKA SÉČOVÁ -  PINTÍROVÁ, dipl. etnologička - antropologička - riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov (vymenovaná na XVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.11.2017, na obdobie štyroch rokov odo dňa vymenovania).

 

VII. ČLENOVIA SPRÁVNYCH – ŠKOLSKÝCH A DOZORNÝCH RÁD VEREJNÝCH PODNIKOV, USTANOVIZNÍ A ORGANIZÁCIÍ, KTORÝCH ZAKLADATEĽ JE OBEC BÁČSKY PETROVEC

 

- Členovia Správnej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci: Ana Horvátová - predsedníčka, Miroslav Bekić, Maja Speváková, Samuel Čelovský, Stanislava Valentíková (vymenovaní na VIII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 16.11.2016);

- Členovia Dozornej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci: Ivana Vezmar - predsedníčka, Juraj Červenák, Olina Dorčova (vymenovaní na VIII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 16.11.2016);

- Členoviа Dozornej rady Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec: Anna Sabová - predsedníčka, Vlastislav Urbanček, Jaroslav Spevák (vymenovaní na IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 19.07.2016),

- Členoviа Dozornej rady Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić: Biljana Drakulić - predsedníčka, Srđan Stojanović, Anna Divjak (vymenovaní na IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 19.07.2016),

- Členovia Správnej rady Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci: Kristína Kevenská – predsedníčka, Andrej Spevák, Katarína Melegová-Melichová, predstaviteľ príslušného orgánu AP Vojvodiny, Miroslava Blažićová (vymenovaní na VIII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 16.11.2016),

- Členovia Dozornej rady Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci: Jana Kopčoková Gániová - predsedníčka, Viera Dorčová Babiaková, predstaviteľ príslušného orgánu AP Vojvodiny (vymenovaní na VIII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 16.11.2016),

- Členovia Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov: Jarmila Ćendićová - predsedníčka, Vladimír Valentík, Zdenka Toman, Mária Andrášiková, Jasmina Kuštrová  (vymenovaní ma IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 19.07.2016,   na 12. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo  25.04.2017, resp. na XV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 22.09.2017), 

- Členovia Dozornej rady Múzea vojvodinských Slovákov: Anna Séčová Pintírová - predsedníčka, Tatiana Vujačićová, Ján Demrovský (vymenovaní ma IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 19.07.2016),

- Členovia Správnej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec: Jaroslav Leporis, Igor Baláž, Samuel Šuľan - predseda, Dr. Tihomir Ćetković, Zuzana Kulíková (vymenovaní na V. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 08.09.2016),

- Členovia Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec: Dr. Tatiana Vujačićová - predsedníčka, Bogdana Kobilarov, Katarina Ćuga (vymenované na V. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 08.09.2016, resp. na 23. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 03.12.2018),

- Členovia Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci: Zdenka Tomanová – predsedníčka , Jana Labatová Stankovićová, Zuzana Maglovská, Anđelka Savuljić, Valeria Potfaj  Fabian (vymenovaní na VI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.09.2016, resp. na XXV. zasadnutí, ktoré sa konalo 04.03.2019);

- Členovia Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci: Tatjana Šukić, Dejan Dimitrov - predseda, Janja Bartoš (vymenovaní na VI., XVIII., resp. XXVI. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 29.09.2016, 19.03.2018. resp. 27.03.2019),

- Členovia Správnej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec: Dragan Dražić - predseda, Jaroslav Chalupka, Anna Legíňová, Ján Čáni, Ivana Levárska (vymenovaní na IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 19.07.2016),

- Členovia Dozornej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec: Predrag Bojanić - predseda, Milana Anušić, Ján Makan (vymenovaní na IV. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 19.07.2016),

- Členovia Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci: Dr. Anna Makišová, Dr. Samuel Čelovský, Zdenka Dudićová,  Saška Ilićová, Anna Pavlov-Banović, Tatiana Topolská, Jaroslav Grňa, Jana Kopčoková Ganiová, Anna Agarská  (vymenovaní na XIX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 12.06.2018, resp. na XXX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 10.10.2019),

- Členovia Školského výboru ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci: Ján Vida, Ján Lomen,  Andrejka Rakočević, Anna Ušiaková, Mariena Triašková, Mária Hricová, Pavel Bažíik, Daniela Tatliaková, Ivona Hansmanová  (vymenovaní na XIX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 12.06.2018),

- Členovia Školského výboru ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne: Dr. Goran Milinkov, Mirjana Kosovac,  Jaroslav Peťkovský,  Natália Širková,  Veroslava Sľúková-Cerovská, Anna Koruniaková, Todor Radanov, Danuška Galádiková, Radmila Radanović (vymenovaní na XIX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 12.06.2018,  resp. na XXX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 10.10.2019),

- Členovia Školského výboru ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch: Zuzana Kukučková, Martina Pagáčova, Anna Dorčová, Jasminka Činčurákova-Galambošová, Vlastislav Benka, Marína Krišková, Anna Zahorcová, Ján Hansman, Siniša Stanivuk (vymenovaní na XIX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 12.06.2018),

- Členovia Školského výboru ZŠ Žarka Zrenjanina v Maglići: Jelena Ninković, Jelena Žagrić, Dragan Radišić, Milina Santrač, Marija Antonijević, Milka Mihajlov, Sonja Antanasijević, Radmila Kajtez, Milan Landup (vymenovaní na XIX. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 12.06.2018),

- Členovia Správnej rady PU Včielka v Báčskom Petrovci: Alena Pešková, Mária Andrášiková, Martina Martinko Sabolčki, Branislav Kevenský, Vladimíra Dorčová Valtnerová, Danuša Nímetová, Anna Laćarak, Samuel Snida (vymenovaní na VIII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 16.11.2016).

 

VIII. OBECNÉ VEREJNÉ PRÁVNE ZASTUPITEĽSTVO

VLADISLAV TARNOCIdipl. práv. z Nového Sadu (vymenovaný na XXVII. zasadnutí ZO, ktoré sa konalo 24.06.2015)


IX. MIESTNE SPOLOČENSTVÁ OBCE BÁČSKY PETROVEC

- Voľby na členov Rady MS Báčsky Petrovec sa uskutočnili 19. 11. 2017,

- Voľby na členov Rady MS Kulpín sa uskutočnili 21. 06. 2020,

- Voľby na členov Rady MS Hložany sa uskutočnili 21. 05. 2017,

- Voľby na členov Rady MS Maglić sa uskutočnili 19. 11. 2017.

Poznámka:

- Údaje v zozname sú spresnené 28.08.2020.

                                                       

TAJOMNÍK ZHROMAŽDENIA OBCE

                                                Rastislav Labát, dipl. právnik, v. r.