Obec

O obci

    Obec Báčsky Petrovec je umiestnená v časti južnej Báčky, na ploche 158 kvadrátnych kilometrov, na veľmi plodnom území medzi obcami Nový Sad, Vrbas a Báčska Palanka a obcou Beočín v Srieme, ktorá je oddelená riekou Dunaj

História

 Obec Báčsky Petrovec je najmenšia obec vo Vojvodine. Aj počtom sídlisk patrí do skupiny najmenších, tvoria ju iba štyri sídla: Báčsky Petrovec ako najväčšie a najvyspelejšie, potom Hložany, Kulpín a Maglić. Báčsky Petrovec a Hložany sú výrazne slovenskými osadami, Kulpín má tiež absolútnu slovenskú väčšinu, Maglić bol najprv osídlený Nemcami a po druhej svetovej vojne prisťahovalcami a usadlíkmi z rôznych kútov Juhoslávie.

Partnerské mestá

Nitra, Slovenská Republika
Ružomberok, Slovenská Republika
Babušnica, Srbsko
Vukovar, Chorvátsko

Podkategórie

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика