Základné informácie o projekte súpis a registrácia verejného majetku...

Všeobecným cieľom projektu je umožniť čím účinnejšiu prácu obecnej správy, keď ide o nakladanie s majetkom JLS Obce Báčska Palanka a Obce Báčsky Petrove. Špecifickým cieľom je zlepšenie kvality a modernizácia procesu poskytovania služieb lokálnej administrácie, ktorý sa vzťahuje na nakladanie s verejným majetkom, čo možno dosiahnuť rozvojom technických a organizačných kapacít vo forme utvorenia jednotnej a potrebnej databázy o verejnom majetku po takmer dvoch desaťročiach, rozvojom softvérových riešení a edukáciou zamestnancov v oblasti manažmentu verejného majetku.

Význam tohto projektu je v reformovanej verejnej správe, ktorá by mala cez zlepšené nakladanie s majetkom zo strany jednotky lokálnej samosprávy pravidelne, transparentne a zodpovedne realizovať nacionálnu politiku v doméne udržateľného lokálneho ekonomického a spoločenského rozvoja, aby sa tak uspokojili potreby všetkých zainteresovaných strán a konečných užívateľov, na ktorých tento projekt bude mať vplyv, respektíve občanov a hospodárstva oboch obcí.
Základné informácie o projekte súpis a registrácia verejného majetku, ktorý je predmetom prevodu do vlastníctva lokálnej samosprávy Obce Báčska Palanka

Doba realizácie: marec 2014 - marec 2015
Koordinátor projektu: Obec Báčska Palanka
Partner: Obec Báčsky Petrovec
IPA: EÚ Exchange 4 program

OPIS PROJEKTU:

Všeobecným cieľom projektu je umožniť čím účinnejšiu prácu obecnej správy, keď ide o nakladanie s majetkom JLS Obce Báčska Palanka a Obce Báčsky Petrove. Špecifickým cieľom je zlepšenie kvality a modernizácia procesu poskytovania služieb lokálnej administrácie, ktorý sa vzťahuje na nakladanie s verejným majetkom, čo možno dosiahnuť rozvojom technických a organizačných kapacít vo forme utvorenia jednotnej a potrebnej databázy o verejnom majetku po takmer dvoch desaťročiach, rozvojom softvérových riešení a edukáciou zamestnancov v oblasti manažmentu verejného majetku.

Význam tohto projektu je v reformovanej verejnej správe, ktorá by mala cez zlepšené nakladanie s majetkom zo strany jednotky lokálnej samosprávy pravidelne, transparentne a zodpovedne realizovať nacionálnu politiku v doméne udržateľného lokálneho ekonomického a spoločenského rozvoja, aby sa tak uspokojili potreby všetkých zainteresovaných strán a konečných užívateľov, na ktorých tento projekt bude mať vplyv, respektíve občanov a hospodárstva oboch obcí. 

 

 AKTIVITY A OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY:

Oddelenia v lokálnej administrácii a v komunálnych podnikoch reštrukturované v súlade s potrebami nakladania s majetkom v Obci Báčska Palanka.
Zlepšené vedomosti a zručnosti zamestnancov v obciach Báčska Palanka a Báčsky Petrovec v oblasti nakladania s majetkom.
Zozbierané, verifikované a analyzované údaje o majetku, ktorý je predmetom prevodu do verejného vlastníctva lokálnej samosprávy Bačska Palanka
Utvorená databáza objektov, ktoré sú predmetom transferu do verejného vlastníctva lokálnej samosprávy Báčska Palanka.
Tlačivá nehnuteľností (tlačivá NEP), ktoré potvrdzujú, že sú nehnuteľnosti zaevidované v jednotnej databáze štátneho vlastníctva doručené Republikovej direkcii majetku. 
Utvorené IT štruktúry nevyhnutné pre nakladanie s majetkom v Obci Báčska Palanka.
Propagované zmeny v nakladaní s verejným majetkom.
 

UŽÍVATELIA:
Priami: Administrácia lokálnej samosprávy obcí Báčska Palanka i Báčsky Petrovec a verejné podniky v oboch obciach.

Nepriami: Občania obcí Báčska Palanka a Báčsky Petrovec, zamestnanci v lokálnej administrácii, obecný MSP sektor, investori.

ROZPOČET PROJEKTU:

EÚ nadácia: 145.457,31

Obecný príspevok: 25.608,56
 
euzastava.jpg    grb-opstine-bpalanka.png      grb-opstina-backi-petrovac.png

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика