Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
exchange4
Obec Báčsky Petrovec v spolupráci s Obcou Báč, ktorá je i nositeľom, realizuje projekt Ekonomická konkurencia prostredníctvom združovania do poľnohospodárskych družstiev, ktorý sa financuje z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Exchange 4. Okrem našej obce partner v projekte je i Družstevný zväz Vojvodiny. Celková hodnota projektu je 134.000,00 eúr, z čoho dotácia Európskej únie je 115.000,00 eúr. 
Základný cieľ projektu je zveľadenie a rozvoj poľnohospodárskej činnosti a lokálnej ekonómie prostredníctvom silnenia aktivít poľnohospodárskych družstiev.
Špecifický cieľ projektu je zveľadenie konkurencie ovocinárov a zeleninárov podporovaním poľnohospodárskych družstiev.
Cieľová skupina projektu sú výrobcovia ovocia a zelenín v obciach Báč a Báčsky Petrovec, zamestnanci v obecných správach, poverení prácami rozvoja a zveľadenia poľnohospodárskej výroby, ako i žiaci a profesori strednej poľnohospodárskej školy.
Najvyznamnejšie aktivity projektu sú: 
1. formovanie medziobecnej pracovnej skupiny, ktorá bude poverená vypracovať systém opatrení podpory lokálnych samospráv družstevníctvu,
2. semináre pre výrobcov ovocia a zelenín,
3. zakladanie dvoch poľnohospodárskych ovocných a zeleninárskych družstiev v Báči a v Báčskom Petrovci, 
4. účasť na poľnohospodárskych veľtrhoch v Srbsku a Taliansku a organizovanie študijných pobytov,
5. zaobstaranie a vybavenie skladov ovocia a zeleniny.
Tiež v rámci projektu Ekonomické konkurencia prostredníctvom združovania do poľnohospodárskych družstiev, ktorý sa financuje prostredníctvom programu Exchange 4 z prostriedkov Európskej únie, v obciach Báč a Báčsky Petrovec, ako je plánované, začali pracovať poľnohospodárski poradcovia. 
Po dvaja poľnohospodárski poradcovia sú angažovaní s cieľom každodenné pomáhať a poskytovať rady z poľnohospodárskeho odboru družstevníkom a ostatným zainteresovaným osobám na území obcí, ktoré sú účastníci v projekte. 
Podstatné je vyzdvihnúť, že tieto osoby sú k dispozícii poľnohospodárom kvôli edukácie, uplatneniu vedeckej praxe vo výrobe, nadväzovaniu stykov s poradenskými službami a poľnohospodárskymi stanicami a pre poradenstvo o primárnej poľnohospodárskej výrobe.
Všetci záujemcovia môžu poradcov v Báči kontaktovať na: 
- Sanja Toplak, JLIB_HTML_CLOAKING ,064/ 0928645
- Darko Jovanović , JLIB_HTML_CLOAKING , 021/ 771256
a v Báčskom Petrovci 
- Pavlica Tamara , JLIB_HTML_CLOAKING, 060/3801528
- Kojadinovic Sanja , JLIB_HTML_CLOAKING, 064/3837048

grb-opstina-bac                grb-opstina-backi-petrovac