Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Savet za međunacionalne odnose u Opštini B. Petrovac

Podľa článku 10 odsek 1 Rokovacieho poriadku Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec, Rada pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec na svojom VI. zasadnutí, ktoré sa konalo 15.01.2019, vyniesla

Čítať ďalej: PLÁN PRÁCE Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec na rok 2019