Savet za međunacionalne odnose u Opštini B. Petrovac

SPRÁVU o práci Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec za rok 2018

PLÁN PRÁCE Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec na rok 2019

Podľa článku 10 odsek 1 Rokovacieho poriadku Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec, Rada pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec na svojom VI. zasadnutí, ktoré sa konalo 15.01.2019, vyniesla

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика