Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbsko

Autonómna pokrajina Vojvodina

OBECNÁ RADA

Pracovná skupina pre vypracovanie

návrhu Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec

P r e d s e d n í č k a

Číslo. 016-4/243-2018/3

Dňa: 14.12.2018

Báčsky Petrovec

              Oznámenie o začatí prác na príprave návrhu

              Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec 2018-2025. -

               

                Na základe zákonného záväzku, ktorý vyplýva z článku 14 odsek 2 a článku 15 odsek 2 bod 3 Zákona o verejnom zdraví (Úradný vestník RS, č. 15/2016) a v súlade so záverom Pracovnej skupiny Obecnej rady  Obce Báčsky Petrovec poverenej  vypracovaním návrhu Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec 2018 -2025,  oboznamuje sa verejnosť Obce Báčsky Petrovec, že v období december 2018 - január 2019  bude konať  zber  nevyhnutných údajov  (od kompetentných orgánov Obce Báčsky Petrovec,  ustanovizní, organizácií,  inštitúcií, miestnych spoločenstiev, verejných komunálnych podnikov, športových klubov, združení občanov z územia  Obce Báčsky Petrovec, Inštitútu pre verejné zdravie Vojvodiny)  a konať anketovanie  občanov Obce Báčsky Petrovec,  ktorých odpovede na položené otázky budú podklad  na vypracovanie návrhu Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec 2018 -2025.

                Oslovujeme  všetkých, ktorým s týmto zámerom bude zaslaný písaný akt Pracovnej skupiny, aby vyšli v ústrety  žiadostiam o poskytnutie a doručenie  údajov, ktoré sa od nich budú požadovať.

                Zároveň  vopred ďakujeme občanom Obce Báčsky Petrovec, ktorí poskytnú odpovede na  otázky z anketových  dotazníkov súvisiacich s vypracovaním  návrhu Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec  2018 – 2025 a na tento spôsob  prispejú k  jeho vypracovaniu.

                                                                                                                                             

P R E D S E D N Í Č K A

                                                                                                                                                  PRACOVNEJ SKUPINY 

                                                                                                                                         Dr. Tatjana Deman Javorník, v.r.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize