Rodičovský prídavok pre prvé dieťa

Potrebné dokumenty:

 

- žiadosť,
- výpis z matriky narodených pre dieťa,
- fotokópia osobného preukazu, resp. utečenecký preukaz,
- matkina vyhláška, že sa priamo stará o svoje prvé dieťa,
- fotokópia vkladnej knižky alebo bežného účtu.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика