Žiacky a študentský štandard

- podávanie žiadostí o regresovanie prepravy žiakov stredných škôl,
- podávanie žiadostí o regresovanie prepravy študentov,
- vypisovanie súbehu o udelenie študentských štipendií.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика