Stavebná inšpekcia

Stavebný inšpektor koná inšpekčný dozor nad výstavbou objektov, pre ktoré povolenia na výstavbu vydáva obec.

 • Stavebný inšpektor pri výkone dozoru zisťuje:
 • či je pre vykonávanie prác vydané povolenie  na výstavu;
 • či je začiatok prác prihlásený na predpísaný spôsob;
 • či je stavenisko vyznačené na predpísaný spôsob;
 • či sa objekt buduje podľa povolenia na výstavu a podľa hlavného projektu;
 • či vykonávateľ prác podnikol bezpečnostné opatrenia pre objekt, susedné objekty, okolie a ochranu životného prostredia;
 • či vykonávateľ prác vedie stavebný denník a inšpekčnú knihu na predpísaný spôsob;
 • či je pre objekt, ktorý sa používa, vydané povolenie na používanie objektu.
 • Stavebný inšpektor nariaďuje rozhodnutím:
 • búranie objektu, ak sa objekt buduje alebo je jeho výstavba ukončená bez povolenia na výstavbu a prihlášky na začiatok výstavby objektu,
 • obstavenie prác a určí lehotu nie dlhšiu než 30 dní na zaobstaranie nového povolenia na výstavbu, resp.  zmenu jestvujúceho hlavného projektu, ak sa objekt nebuduje podľa povolenia na výstavbu, resp. hlavného  projektu,
 • búranie objektu, ak investor v stanovenej lehote nezabezpečí povolenie na výstavbu, resp. nezmení hlavný projekt,
 • búranie objektu, resp. jeho časti, ak sa pokračuje vo výstavbe aj po vynesení rozhodnutia o zastavení prác.
 • Tlačivo prihlášky
 • prihlášku môžete odovzdať na podateľni v budove obce alebo ju zaslať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Plan rada

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика