Vynesenie rozhodnutia o zmene osobného mena

Dokumentácia  potrebná pre vynesenie rozhodnutia o zmene osobného mena:
- výpis z matriky narodení,
- výpis z matriky sobášov,
- osvedčenie o štátnom občianstve,
- potvrdenie obecného súdu o tom, že sa proti osobe nevedie vyšetrovanie,
- potvrdenie Ministerstva vnútra, že osoba nebola odsúdená,

- potvrdenie o bydlisku,
- výpisy z matriky narodení pre všetky deti narodené v manželstve,
- pre maloleté deti potrebný je súhlas oboch rodičov,
- potvrdenie o zaplatenom republikovom poplatku v sume 770,00 dinárov 
                     na účet: 840-742221-843-57,
- potvrdenie o zaplatenom obecnom poplatku v sume 400,00 dinárov 
                     na účet: 840-742251-843-73.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика