Vydanie výpisov na medzinárodných tlačivách, narodení, sobášov a úmrtí

Dokumentácia potrebná pre vydanie výpisov na  medzinárodných tlačivách,  narodení, sobášov a  úmrtí:
- potvrdenie o zaplatenom republikovom poplatku v sume  720,00 dinárov
                 na účet: 840-742221-843-57, model 97 s vyznačením čísla 59-207
- potvrdenie o zaplatenom obecnom poplatku v sume 360,00 dinárov
                 na účet: 840-742251-843-73, model 97 s vyznačením čísla 59-207.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика