Vyhláška o vrátení k priezvisku, ktoré osoba používala pred uzavretím manželstva

Dokumentácia  potrebná pre  vyhlášku o vrátení k priezvisku, ktoré osoba používala pred uzavretím manželstva:
- výpis z matriky narodení,
- fotokópia právoplatného súdneho rozsudku o rozvode manželstva,
- osobný preukaz alebo  cestovný pas.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика