Kompletizovanie úmrtného listu pre pozostalostné konanie

Dokumentácia  potrebná pre  kompletizovanie úmrtného listu pre pozostalostné konanie:   
- odpis listu vlastníctva, resp. listu nehnuteľností alebo výpisy z pozemkových kníh po zosnulom (súd - kataster nehnuteľností),
- vkladné a devízové knižky zosnulého,
- technické preukazy zosnulého,
- zmluva o doživotnom vydržiavaní (ak existuje) alebo testament (ak existuje).

sdsadas

SNS plagat 2024r

UZBUNJIVANJE

Subvencije za gradjane manji DEF

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

baner2022

kupci 1

Popis

zastava222BANER

IZB

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

ex6

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика