Kompletizovanie úmrtného listu pre pozostalostné konanie

Dokumentácia  potrebná pre  kompletizovanie úmrtného listu pre pozostalostné konanie:   
- odpis listu vlastníctva, resp. listu nehnuteľností alebo výpisy z pozemkových kníh po zosnulom (súd - kataster nehnuteľností),
- vkladné a devízové knižky zosnulého,
- technické preukazy zosnulého,
- zmluva o doživotnom vydržiavaní (ak existuje) alebo testament (ak existuje).

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика