Overenie potvrdenia o žití

Dokumentácia potrebná pre overenie potvrdenia o žití:
- tlačivo potvrdenia,
- osobný preukaz alebo cestovný pas,
Oslobodené od poplatku.
 


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика