Prihlásenie narodenia

Dokumentácia potrebná pre prihlásenie narodenia:
- prepúšťací list z Domu zdravia Báčsky Petrovec,
- výpis z matriky sobášov (rodičov),
- osvedčenie  o štátnom občianstve rodičov,
- osobné preukazy rodičov (na nahliadnutie),
- za nemanželské deti výpis z matriky narodení pre matku, 
Za prihlásenia narodenia poplatok sa neplatí.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика