Prihlásenie úmrtia

Dokumentácia potrebná pre prihlásenie úmrtia:
- dve potvrdenia o úmrtí, ktoré vydal dom zdravia,
- osobný preukaz umretého,
- osobný preukaz osoby, ktorá úmrtie prihlasuje.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика