Prihlásenie uzavretia manželstva

Dokumentácia potrebná pre prihlásenie uzavretia manželstva:
- platný osobný preukaz
- cudzinci prikladajú aj potvrdenie o slobodnom manželskom stave,
- poplatok vo výške 150,00 dinárov, keď sa uzavretie manželstva koná v pracovné dni,
- poplatok vo výške 400,00 dinárov, keď sa uzavretie manželstva koná v dňoch víkendu
alebo po pracovnom čase,
- poplatok vo výške 4.000,00 dinárov, keď sa uzavretie manželstva koná na teréne,
- platbu vykonať na obecný žírový účet číslo: 840-742251-843-73 model 97 s vyznačením
čísla 59-207.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика