Zápis do matriky narodení na základe nadobudnutia štátneho občianstva Republiky Srbsko

Dokumentácia potrebná pre zápis  do matriky na základe nadobudnutie štátneho občianstva Republiky Srbsko:

  • zahraničný výpis z matriky narodení (originál)
  • rozhodnutie o udelení štátneho občianstva
  • dôkaz o bydlisku alebo pobyte v obci Báčsky Petrovec

     Oslobodené od platenia poplatku.

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика