Zmena týkajúce sa osobného mena alebo adresy

Dokumentácia potrebná pre zmenu týkajúcu sa osobného mena alebo adresy:
- osobný preukaz.
Oslobodené od poplatku.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика