Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Správy

Čítať ďalej: Deň obce 2021

Ako je to už  tradične i tohto roku 15. októbra prebiehala oslava  Dňa Obce Báčsky Petrovec. Zároveň pätnásty október je dátum, ktorý sa v obci Báčky  Petrovec zaznamenáva ako Deň oslobodenia od okupantov v druhej svetovej vojne.

Tohtoročná oslava sa začala kladením  vencov k  pamätníku v  strede  Báčskeho Petrovca, postaveného na česť padlým z tohto územia, ktorí zahynuli počas II. svetovej vojny (1941-1945), brániac svoju vlasť a svoj ľud. Pamätník postavili účastníci, ktorí  prežili vojnu a občania tejto obce ako spomienku na padlých hrdinov  a vlastencov z tohto prostredia.

Čítať ďalej: Deň obce 2021

Čítať ďalej: Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 14.10.2021. godine održana je 43. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Jana Zabunov, Gavra Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odsutni: Srđan Stojanović i Aleksandar Nakić.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lј u j e   s e  zahtev DOO „Gloakvalis“ Gložan za davanje saglasnosti o povećanju cena održavanja javnih površina, atmosferske kanalizacije, deponije inertnog otpada, javnih zelenih površina i putnog pojasa.

Čítať ďalej: OBAVEŠTENјE o objavlјivanju zahteva DOO „Gloakvalis“ Gložan za davanje saglasnosti o povećanju...

Čítať ďalej: KAMPANE POD NÁZVOM EŠTE STÁLE JAZDÍM, ALE NECHODÍM   A   NA CESTE ROZUM DO HRSTI

Vo štvrtok 14.  októbra 2021 so začiatkom o 12.00 hodine v pavilóne Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na území  obce  Báčsky Petrovec piatykrát uskutočnila edukáciu pre žiakov záverečného ročníka  čiže maturantov.

Čítať ďalej: KAMPANE POD NÁZVOM EŠTE STÁLE JAZDÍM, ALE NECHODÍM A NA CESTE ROZUM DO HRSTI

Čítať ďalej: 42. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 11.10.2021. godine održana je 42. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.

Čítať ďalej: 42. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Z A P I S N I K

Čítať ďalej:  41. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac sa 41. (telefonske) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Veće), održane dana 04.10.2021. godine.
Kontaktirani članovi Veća: Jasna Šproh – predsednik, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin – članovi.

Čítať ďalej: 41. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Detský týždeň

Detský týždeň  je najväčšia nacionálna manifestácia pre deti, ktorá prebieha každoročne v októbri s cieľom  zjednotiť  všetkých  spoločenských aktérov so zámerom zlepšiť postavenie  dieťaťa.  Je to  aj príležitosť poukázať na dosiahnuté, avšak i na to čo chýba v oblasti  prezentovania a ochrany detských práv v Republike Srbsko.

Čítať ďalej: Detský týždeň

Čítať ďalej: Podpísaná dohoda o zapojení sa do BESF bázy o projektoch financovaných prostredníctvom externých...

Dňa 5. októbra 2021  v pokrajinskej vláde boli podpísané dohody medzi  45 lokálnymi  samosprávami a Fondom   Európske úkony AP Vojvodiny o zapojení sa do komplexnej databázy (BESF) o projektoch  financovaných  prostredníctvom  externých zdrojov.

Čítať ďalej: Podpísaná dohoda o zapojení sa do BESF bázy o projektoch financovaných prostredníctvom externých...

Čítať ďalej: Izveštaj sa XIV sednice Skupštine Opštine Bački PetrovacDana 29.09.2021. godine održana je XIV sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jan Jovankovič, dr Jan Šulјan, dr Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Jarmila Balažova, Miroslav Stupavski, Momčilo Gagić, Karolina Chalupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, dr Rajko Perić, Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.

Čítať ďalej: Izveštaj sa XIV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 40. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 28.09.2021. godine održana je 40. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Čítať ďalej: 40. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 22.09.2021. godine održana je 39. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Gavra Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odsutna: Jana Zabunov.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Rozdelené darčekové  balíky žiakom prvého ročníka

V stredu 8. septembra  a vo štvrtok  09. septembra 2021 pri príležitosti  začiatku  nového školského roka a prijatia  prvákov  do školských lavíc predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová a jej  spolupracovníci  navštívili  základné  školy na území našej obce a pritom  žiakom prvého ročníka odovzdali darčekové balíky, zaželajúc im  veľa vedomostí, úspechov a dobré pracovné  návyky v novom školskom roku a v ďalšom školení.

Čítať ďalej: Rozdelené darčekové balíky žiakom prvého ročníka

 

Čítať ďalej: Rozdelenie učebníc žiakom  rómskej  národnosti  a školských potrieb žiakom prvého ročníka

Dňa 8. septembra 2021 Základnú školu Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch navštívili predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová, predseda Zhromaždenia obce Ján Jovankovič, vedúci Oddelenia pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony Dušan Rašeta, člen obecnej rady pre spoločenské činnosti Aleksandar Nakić, koordinátorka pre otázky Rómov obce Báčsky Petrovec Danijela Bogranović a čestná hostka, pokrajiská poslankyňa Jelena Jovanović. Hostí prijali riaditeľ základnej školy Miloš Krstovski a odborná pedagogička Marija Subašić.

Čítať ďalej: Rozdelenie učebníc žiakom rómskej národnosti a školských potrieb žiakom prvého ročníka

Čítať ďalej: Izveštaj sa XIII sednice Skupštine Opštine Bački PetrovacDana 08.09.2021. godine održana je XIII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: dr Jan Jovankovič, dr Jan Šuljan, dr Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Sljuka Cerovski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Jan Čanji, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Jarmila Balažova, Željko Bosančić, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Nemanja Pojužina, dr Rajko Perić, Karolina Chalupka, Martina Martinko Sabolčki i Tatiana Nosalj.

Čítať ďalej: Izveštaj sa XIII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 38. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 07.09.2021. godine održana je 38. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.

Čítať ďalej: 38. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 37. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 06.09.2021. godine održana je 37. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Čítať ďalej: 37. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 27. avgusta 2021. godine Ministarstvo zaštite životne sredine je realizovalo potpisivanje ugovora sa  opštinama i gradovima kojima je dodeljeno 75 miliona dinara za finansiranje uklanjanja divljih deponija.

Čítať ďalej: Potpisan ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine za uklanjanje divljih deponija

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac