Správy

Vidovdanské slávnosti 2022

Vidovdanské slávnosti sú dedinská slávnosť, ktorá prebieha  každoročne na Vidovdan 28. júna  v Maglići.  Je to náboženský sviatok, ktorý oslavuje  Srbská pravoslávna  cirkev na počesť  historickej udalosti z roku  1389, keď v kosovskom  boji  zahynul knieža  Lazar.

Už tradične tieto slávnosti sa zaznamenávajú početnými manifestáciami  náboženského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré aj tohto roku značne obohatili program osláv.

Čítať ďalej: Vidovdanské slávnosti 2022

Udelené zmluvy na obstaranie bicyklov

Čítať ďalej: Udelené zmluvy na obstaranie bicyklov

Vo štvrtok 30. júna 2022 predsedníčka  Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová  udelila zmluvy občanom  obce Báčsky Petrovec na obstaranie  bicyklov ako ekologickej  dopravy. Subvencie činia 50% z celkovej hodnoty bicykla (pre bicykle, ktorých  hodnota je do  20.000,00 dinárov) alebo 10.000,00 dinárov (pre bicykle, ktorých  hodnota je  20.000,00 dinárov a viacej) na občana. Pri tejto príležitosti bolo udelených 102 zmlúv z celkovo podaných 290 prihlášok.

Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 70. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 29.06.2021. godine održana je 70. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,30 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Bojana Ilišević , Mihal Hatala,Gavera Govorčin i Ondrej Bovđiš.

Verejná výzva na spolufinancovanie opatrení energetickej efektívnosti na rodinných domoch a obytných budovách

Obec Báčsky Petrovec vypísala VEREJNÚ VÝZVU na spolufinancovanie opatrení energetickej  efektívnosti na rodinných domoch a obytných budovách na území obce Báčsky Petrovec za rok 2022.

Spolupráca Strediska pre sociálnu prácu a kúpalísk v obci Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Spolupráca Strediska pre sociálnu prácu a kúpalísk v obci Báčsky Petrovec

Iniciatívu Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec k tomu, aby sa v letnej sezóne 2022 umožnilo bezplatné užívanie kúpalísk v obci Báčsky Petrovec pre rodiny s deťmi s vývinovými poruchami autistického spektra, prijali  všetky obecné kúpaliská. Kúpaliská Oázu MB Hložany a SP Maglić  Bazény rodiny môžu používať počas  celej sezóny, kým  obsahy aquaparku Petroland   rodiny môžu užiť dva razy v sezóne.

Zaznamenané stotridsiate výročie KUS Petrovská družina

Čítať ďalej: Zaznamenané stotridsiate výročie  KUS Petrovská družina

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina z Báčskeho Petrovca oslávil 130 rokov jestvovania  a práce  na zachovávaní  tradície a kultúry. V rámci zaznamenanie tohto jubilea v sobotu 25. júna 2022 bol usporiadaný celovečerný  program v Slovenskom vojvodinskom divadle, v rámci ktorého spevom a tancom predstavili svoju dlhoročnú činnosť.

Pri tejto príležitosti predsedníčka obce Jasna Šprochová po krátkom  príhovore k zhromaždeniu tomuto spolku odovzdala priliehavý  dar v tvare peňažnej podpory a prenosný počítač a zároveň im zaželala veľa šťastia v ďalšej práci.

REGATA VODE VOJVODINE NESIE MOTTO ČISTÁ VODA, ČISTÁ LÁSKA

Čítať ďalej: REGATA VODE VOJVODINE  NESIE MOTTO  ČISTÁ VODA, ČISTÁ LÁSKA

Medzinárodná regata Vode Vojvodine, v poradí dvanásta,  prebieha od 24. júna do 3. júla 2022 na vojvodinských kanáloch a riekach.

Regata zoskupuje asi 300 účastníkov túžiacich po avantúre a tohto roku takmer 100 lodiek prejde trasu dlhú 300 kilometrov za 10 dní na relácii Nový Sad – Báčsky Petrovec – Ruský Kerestúr – Srpski Miletić – Sombor – Bezdan – Apatín Bogojevo – Báčska Palanka.

50. FOLKLÓRNY FESTIVAL TANCUJ, TANCUJ…

Čítať ďalej: 50. FOLKLÓRNY  FESTIVAL TANCUJ, TANCUJ…

Folklórny  festival Tancuj, tancuj… tohto roku  prebiehal  18.  júna 2022 v amfiteátri  v Hložanoch. Prvýkrát sa  uskutočnil 5. apríla 1970 z iniciatívy tamojšieho Kultúrno-osvetového spolku Jednota  a členov  Miestneho spoločenstva Hložany. V tomto roku festival zaznamenal 50. výročie svojho založenia.

Izveštaj sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 69. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 17.06.2021. godine održana je 69. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh,  Srđan Stojanović, Mihal Hatala,Gavera Govorčin i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odsutni: Srđan Simić i Bojana Ilišević;

Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 68. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 14.06.2021. godine održana je 68. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Mihal Hatala,Gavera Govorčin,Ondrej Bovđiš i Bojana Ilišević.
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Zaznamenaný Svetový deň dobrovoľných darcov krvi

Čítať ďalej: Zaznamenaný  Svetový deň dobrovoľných darcov krvi

Dňa 14. júna 2022  vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec bol  zaznamenaný  Svetový deň dobrovoľných darcov  krvi. Pri tej príležitosti boli odovzdané plakety a ďakovné listiny za posledné tri roky dobrovoľného  darcovstva krvi čiže od  roku 2018. Vedľa  dobrovoľných  darcov krvi prítomní boli aj tajomník Červeného kríža Vojvodiny  Boško Mitrašinović,  predsedníčka Obce Báčsky Petrovec  Jasna  Šprochová,  predsedníčka Červeného kríža Báčsky Petrovec Jarmila Davidovićová   a úradujúca tajomníčka Červeného kríža  Báčsky Petrovec Mariana Valtnerová.

Prezentácia služby osobný sprievodca v obci Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Prezentácia služby osobný sprievodca v obci Báčsky Petrovec

Dňa 1.6.2022 v Báčskej Palanke sa konala tribúna pod názvom Prezentácia lokálnej služby v sociálnej ochrane osobný sprievodca  v organizácii Strediska pre sociálnu prácu obce  Báčska Palanka. Aktívne sa jej zúčastnilo aj Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec. Úradujúca riaditeľka Biljana Drakulić prezentovala lokálnu  službu osobný sprievodca v obci Báčsky Petrovec cez viacero celkov, rozvoj služby, odborné procedúry, ktoré realizuje stredisko na žiadosť rodičov/opatrovníkov, organizácia služieb, výzvy v realizácii samej služby.

Uskutočnila sa panelová diskusia na tému HIV/AIDS a závislosť, aktivita LAP pre vzdelávanie Rómov 2021-2025

Dňa 4.6.2022 v miestnostiach Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec prebiehala panelová diskusia na  tému HIV/AIDS a závislosť v rámci plánovaných aktivít LAP pre vzdelávanie Rómov 2021-2025.

Diskusie sa zúčastnili Danijela Bogdanović, koordinátorka  pre otázky Rómov obce Báčsky Petrovec, Miroslav Necić, predseda združenia Rómov Báčsky Petrovec, Romeo Mihajlović, koordinátor dielne a žiaci  siedmeho a ôsmeho  ročníka základných škôl  a stredoškoláci. Podporu realizácie  panelovej diskusie poskytli aj predstavitelia detského  kreatívneho strediska Priatelia detí z Maglića.

Čítať ďalej: Uskutočnila sa panelová diskusia na  tému HIV/AIDS a závislosť, aktivita LAP pre vzdelávanie Rómov...

 

66. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 66. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 26.05.2022. godine održana je 66. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. 
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Bojana Ilošević, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.

Spolupráca Strediska pre sociálnu prácu a edukačného strediska Avalon

Čítať ďalej: Spolupráca Strediska pre sociálnu prácu a edukačného strediska Avalon

Talent je dar, ktorý treba rozpoznať a podporiť. My sme spoločnosť, ktorá má víziu rozvoja, a preto bez ohľadu na rozdielnosť, treba vytvárať  pre všetkých rovnaké možnosti.

Popis

suff1

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика