Správy

Izveštaj sa 1. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 1. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 01.07.2024. godine održana je 1. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 11,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Viere Krstovski.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Viera Krstovski, Srđan Stojanović, Tatjana Vujačić, Ondrej Bovđiš, Miroslav Pindrić i Aleksandar Stojković.

Prezentácia aktuálnych programov na podporu MSPP, ktoré vypisuje Ministerstvo hospodárstva RS

Čítať ďalej: Prezentácia aktuálnych  programov  na podporu MSPP, ktoré vypisuje  Ministerstvo hospodárstva RS

Dňa 23.07.2024 o 13.00 hodine Regionálna rozvojová agentúra  Báčka organizuje Info deň venovaný prezentácii aktuálnych programov  na  podporu mikro, malých a stredných podnikov a podnikateľskej činnosti (MMSPP), ktoré sú vypísané Ministerstvom  hospodárstva RS.

Podujatie bude viesť Marija  Prokopić, radkyňa pre hospodárstvo v Regionálnej rozvojovej agentúre  Báčka a všetci  podnikatelia, ktorí majú záujem o účasť, sa môžu prihlásiť prostredníctvom  e-mailovej adresy   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Podpora rodín s deťmi a mladých ľudí s vývinovým postihnutím a invaliditou

Čítať ďalej: Podpora rodín s deťmi a mladých ľudí s vývinovým postihnutím a invaliditou

Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec počas júla realizovalo akciu, ktorou materiálne podporilo rodiny s deťmi a mladými s vývinovým postihnutím a invaliditou  (detí a mládež do 26 rokov), ktoré uskutočnili právo na zvýšený prídavok na opateru a pomoc inej osoby. Pomoc bola vo forme jednorazovej  peňažnej podpory v sume 12.000 dinárov  na jednotlivca, určená na rehabilitáciu, prehliadky u špecialistov, liečbu detí s cieľom zlepšiť ich rast, rozvoj a  kvalitu života. Do akcie bolo zapojených 32 rodín detí a mládeže a prostriedky  vo výške 384.000 dinárov sa zabezpečili z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.

Dozadu tri roky Obec Báčsky Petrovec podporuje  rodiny prostredníctvom zabezpečenia  prostriedkov na tento účel.

Spolupráca Strediska pre sociálnu prácu a kúpalísk v obci Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Spolupráca Strediska pre sociálnu prácu a kúpalísk v obci Báčsky Petrovec

Aj tohto roku  iniciatívu Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec, aby sa v letnej sezóne 2024 umožnilo bezplatné užívanie kúpalísk v obci Báčsky Petrovec pre rodiny s deťmi s vývinovým postihnutím a  užívateľov práv na zvýšený prídavok na opateru a pomoc inej osoby (deti a mládež do 26 rokov), prijali  obecné kúpaliská.  Kúpaliská  Oázu MB Hložany a SP Maglić  Bazény rodiny môžu používať počas  celej sezóny. Akcia zahŕňa 32 rodiny, resp. 57  ich členov.

Naša maličkosť pre nich znamená veľa. Vďaka za preukázané spoločensky zodpovedné podnikanie a uznanie dôležitosti potreby podporovať rodiny. Stredisko pre sociálnu prácu aj naďalej bude svojimi iniciatívami a návrhmi rozvíjať solidaritu a  altruizmus vo  svojom lokálnom spoločenstve.

Izveštaj sa 142. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 142. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 26.06.2024. godine održana je 142. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Mihal Hatalja, Bojana Ilišević i Srđan Stojanović.

VIDOVDANSKE SVEČANOSTI 2024

Čítať ďalej: VIDOVDANSKE SVEČANOSTI 2024

U petak 28. juna 2024. godine su u Magliću tradicionalno održane Vidovdanske svečanosti. Brojne manifestacije verskog, kulturnog i sportskog karaktera učinile su ovogodišnji Vidovdanski program izuzetno bogatim. Petak je započet Svetom liturgijom u Hramu Svetog Velikomučenika kneza Lazara. Kao i svake godine, tradicionalno, održan je Vidovdanski turnir u fudbalu na kom je učestvovao veliki broj dece iz raznih krajeva naše zemlje kao i iz inostranstva. Vidovdanski turnir otvorila je predsednica Opštine Jasna Šproh na stadionu „Vasilije Micić“. Prazničnom večernjem bogodluženju u Hramu Svetog Velikomučenika kneza Lazara prisustvolali su i predsednica Opštine Jasna Šproh i predsednik mesne zajednice Maglić Dušan Erak a u poslepodnevnim časovima predsednica Opštine je svečano otvorila Vidovdanske svečanosti,nakon čega je usledio tradicionalni koncert Kulturno-umetničkog društva ,,Đura Jakšić,, iz Maglića. Po završetku predivnog kulturno-umetničkog programa usledilo je zabavno veče na trgu u Magliću.

Prijatie nositeľov Vukovho diplomu a žiakov generácie u predsedníčky obce

Čítať ďalej: Prijatie nositeľov Vukovho diplomu a žiakov generácie u predsedníčky obce

Dňa 28. júna 2024 so začiatkom o 12.00 hodine vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa uskutočnilo sviatočné udelenie odmien žiakom základných škôl a gymnázia, nositeľom Vukovho diplomu a žiakom generácie.

Predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová sa žiakom prihovorila a popriala im veľa úspechov aj v ďalšom školení. Žiakov prišli podporiť rodičia, starí rodičia a samozejme aj ich učitelia.

Po príhovore, predsedníčka Obce žiakom udelila darčeky.

Dobrodošli na Slovačke narodne svečanosti 2024

Ne propustite bogat program najvećeg praznika Slovaka u Srbiji.

Čítať ďalej: Dobrodošli na Slovačke narodne svečanosti 2024

Vítajte na Slovenských národných slavnostiach 2024. Neprehliadnite bohatý program najväčšieho sviatku Slovákov v Srbsku.

Čítať ďalej: Dobrodošli na Slovačke narodne svečanosti 2024

SNS plagat 2024

Čítať ďalej: SNS plagat 2024

 

OBAVEŠTENJE o objavljivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika konunalnih i drugih usluga JKP „Komunalac“ Bački Petrovac

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lj u j e s e zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.

Izveštaj sa 141. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 141. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 11.06.2024. godine održana je 141. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Dragan Krčmar, Mihal Hatalja, Ondrej Bovđiš, Gavra Govorčin i Srđan Stojanović.
Opravdano odsutni: Jasna Šproh- predsednica, Bojana Ilišević i Gavra Govorčin - članovi.

Izmena Konačne liste građana kojima su odobrena sredstva za kupovinu bicikala

Usled odustanka jednog građanina za sufinansiranje nabavke bicikala, predsednca Opštine Bački Petrovac je izvršila Izmenu konačne liste građana kojima su odobrena sredstva za kupovinu bicikala.

izmena konačne liste

Z Á V E R

Organizátori Slovenských národných slávností, Obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na  svojom 1 zasadnutí,  jednohlasne vyniesli  nasledujúci

Z   Á   V   E   R

 

                Slovenské národné slávnosti v roku 2024 sa uskutočnia druhý víkend v auguste, teda od 9.08. do 11.08.2024. 

  P R E D S E D N Í Č K A                                  P R E D S E D A                                    P R E D S E D N Í Č K A

Obce Báčsky Petrovec                      Matice slovenskej v Srbsku             Národnostnej  rady slovenskej                                          Jasna Šprohová, v.r.                                    Branislav Kulík, v.r.                              národnostnej menšiny

                Dušanka Petráková, v.r.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика