Správy

Izveštaj sa XVII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa XVII sednice Skupštine Opštine Bački PetrovacDana 17.12.2021. godine održana je XVII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Srđan Ilijevski, Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.

Minister Nedimović v návšteve poľnohospodárskeho gazdovstva v Báčskom Petrovci

Čítať ďalej: Minister Nedimović v návšteve poľnohospodárskeho gazdovstva v Báčskom Petrovci

Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Republiky Srbsko, Branislav Nedimović v sprievode pána Čedomira Božića, pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodohospodárstvo, predsedníčky Obce Báčsky Petrovec Jasny Šprochovej a jej spolupracovníkov dnes navštívil poľnohospodárske gazdovstvo Jána Ušjaka v Báčskom Petrovci, ktorý sa zaoberá poľnohospodárskou výrobou.

54. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 54. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 30.12.2021. godine održana je 54. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinio Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Izveštaj sa 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 22.12.2021. godine održana je 53. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalja,Gavra Govorčin, Ondrej Boviđiš i Srđan Stojanović.

Ľudskosť v období darovania zo dňa na deň

Čítať ďalej: Ľudskosť v období darovania zo dňa na deň

Stredisko pre sociálnu prácu aj tohto roku prijalo výzvu k spolupráci zo strany motorkárov obce Báčsky Petrovec, ktorí pre  deti našej obce zabezpečili 117 balíkov.

Gratulácia

Čítať ďalej: Gratulácia

Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2022 veľa zdravia, pokoja a rodinnej pohody všetkým občanom Báčskopetrovskej obce želá
predsedníčka obce Jasna Šprochová.

Centar za socijalni rad i Nacionalna služba za zapošlјavanje potpisali Ugovor o sprovođenju programa „Moja prva plata“

Čítať ďalej: Centar za socijalni rad i Nacionalna služba za zapošlјavanje potpisali Ugovor o sprovođenju...

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je dana 16.12.2021. godine potpisao Ugovor o sprovođenju programa „Moja prva plata“, sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje Filijala Novi Sad, puteg kojeg  je radno angažovao stručnog radnika, socijalnog radnika, na radno mesto voditelј slučaja za period od devet meseci.

Izveštaj sa XVI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa XVI sednice Skupštine Opštine Bački PetrovacDana 06.12.2021. godine održana je XVI sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.

Izveštaj sa XV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa XV sednice Skupštine Opštine Bački PetrovacDana 22.11.2021. godine održana je XV sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 18,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.
Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Ondrej Fekete, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić, Nemanja Pojužina i Želјko Bosančić.

Udelené detské autosedačky

Čítať ďalej: Udelené detské autosedačky

Dňa 20. decembra 2021 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 11:00 hodine Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na čele  s predsedníčkou Оbce Báčsky Petrovec, ktorá je zároveň aj predsedníčkou rady,  Jasnou Šprochovou zorganizovala kampaň týkajúcu sa použitia  detských ochranných  systémov, resp., detských autosedačiek.

Vianočné trhy 2021

Čítať ďalej: Vianočné trhy 2021

V sobotu 18. decembra 2021 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody prebiehali jedenáste v poradí Vianočné trhy.  Táto už tradičná manifestácia je v našom prostredí viac než úspešná a jej cieľ je  rozprúdiť vianočnú náladu nielen počas Vianoc, lež počas celého adventného obdobia a všetkým občanom ponúknuť  program a obsah  podľa  vzoru usporiadania vianočných trhov v iných európskych krajinách.

52. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: 52. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 15.12.2021. godine održana je 52. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Mihal Hatalјa i Gavra Govorčin.
 Zapisnik je sačinio  Sekretar Opštinskog veća Dušan Rašeta,dipl.prav.

Izveštaj sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 10.12.2021. godine održana je 51. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalјa,Gavra Govorčin.

Aj tohto roku teplejšie domy materiálne znevýhodnených rodín v obci Báčsky Petrovec

S cieľom uspokojenia existenčných potrieb, ako podpora a pomoc rodinám ľahšie prekonať jestvujúce zimné obdobie, Stredisko pre sociálnu prácu obce  Báčsky Petrovec v priebehu decembra realizovalo udelenie  jednorazovej  peňažnej pomoci.

Správa o realizácie dielne v rámci Lokálneho akčného plánu pre vzdelávanie Rómov 2021-2025 obce Báčsky Petrovec

 Čítať ďalej: Správa o realizácie dielne v rámci  Lokálneho akčného plánu pre vzdelávanie Rómov 2021-2025 obce...

Dňa 13.12.2021 v PU Včielka  v objekte v Maglići bola usporiadaná dielňa so začiatkom o 10 hodine. V rámci  plánovaných aktivít Lokálneho akčného plánu pre vzdelávanie Rómov 2021-2025 bola prítomná koordinátorka pre otázky Rómov obce Báčsky Petrovec Danijela Bogdanović.

Podpora pre žiakov prvého ročníka gymnázia

Čítať ďalej: Podpora pre žiakov prvého ročníka gymnázia

V utorok 14. decembra 2021 so začiatkom o 12:30 hodín v slávnostnej sieni gymnázia Obec Báčsky Petrovec odovzdala darčekové poukazy žiakom prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Kampaň pre gymnazistov Na ceste rozum do hrsti - Upozorni a pomôž

Čítať ďalej: Kampaň pre gymnazistov Na ceste rozum do hrsti  - Upozorni  a pomôž

Obec Báčsky Petrovec, resp. Rada pre bezpečnosť cestnej premávky dňa 14. decembra 2021 v miestnostiach Slovenského  vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa zúčastnila  spoločnej  edukácie pre mladých (žiakov tretích a štvrtých  ročníkov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom  Petrovci)  pod názvom  Upozorni a pomôž v rámci kampane Na ceste rozum do hrsti.   

Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na návšteve základných škôl a predškolskej ustanovizne

Čítať ďalej: Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na návšteve základných škôl a predškolskej ustanovizne

Dňa 9. a 13. decembra 2021 predstavitelia Rady pre bezpečnosť cestnej premávky  Obce Báčsky Petrovec navštívili základné školy v Maglići, Hložanoch,  Kulpíne,  Báčskom Petrovci  a predškolskú ustanovizeň v Báčskom Petrovci. Pri tej príležitosti žiakom prvého ročníka  odovzdali edukačný materiál Pažljivkove pravidlá v cestnej premávke, desať lekcií, ktoré život znamenajú, s omaľovankami, reflexné vesty a pásky, led pásky a predškolákom v predškolskej ustanovizni Pažljivkove vyfarbovačky.

Realizovaná verejná tribúna pod názvom Ľudské práva, aktivita LAP pre vzdelávanie Rómov 2021-2025

Čítať ďalej: Realizovaná  verejná tribúna pod názvom  Ľudské práva,  aktivita LAP pre vzdelávanie Rómov 2021-2025

Dňa 7.12.2021  v rámci plánovaných aktivít týkajúcich sa uskutočňovania  tribún z Lokálneho akčného plánu pre vzdelávanie Rómov 2021-2025   Základnú školu  Jána Amosa Komenského v Kulpíne navštívili Jelena Jovanović, pokrajinská poslankyňa, Ljiljana  Mihajlović, riaditeľka Kancelárie  pre inklúziu Rómov Nový Sad, Romeo Mihajlović, dielenský pracovník pre tribúnu, Danijela Bogdanović, koordinátor pre rómske otázky obce Báčsky Petrovec a Miroslav Necić, predseda Združenia Rómov Báčsky Petrovec.

PARTNERSTVOM DO RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U AP VOJVODINI KROZ IPARD III PROGRAM EVROPSKE UNIJE

Čítať ďalej: PARTNERSTVOM DO RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U AP VOJVODINI KROZ IPARD III PROGRAM EVROPSKE...

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Razvojni fond Vojvodine su 7. decembra 2021. godine formalizovali svoju dosadašnju saradnju zaklјučivanjem Protokola o saradnji, koji je osnov za udruživanje kapaciteta i napora ove dve pokrajinske institucije u cilјu  unapređenja institucionalnih kapaciteta saglasno potrebama evropskih integracija, kao i kreiranja podsticajnih mehanizama za podršku učešća korisnika sa teritorije AP Vojvodine u razvojnim programima Evropske unije.

referendum

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика