Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Správy

Čítať ďalej: Izveštaj sa 130. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 17.07.2020. godine održana je 130. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg i Tatjana Zabunov,. Sa sednice je su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Aleksandar Nakić, Predrag Bojanić i Milan Anušjak.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 130. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Obchôdzka prác na rehabilitácii  obecnej cesty Hložany - Báčsky Petrovec

Dňa 22.07.2020 predseda obce Srđan Simić so svojimi spolupracovníkmi  obišiel úsek obecnej  cesty č. 1 Hložany-Báčsky Petrovec, na ktorom sa konajú práce na rehabilitácii cestnej siete.

Čítať ďalej: Obchôdzka prác na rehabilitácii obecnej cesty Hložany - Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: OZNÁMENIE PRE VEREJNOSŤ

Oboznamujeme všetkých občanov našej obce a cestujúcich v tranzite, že sa v období  od  20.07.2020 (pondelok) do  23.07.2020 (štvrtok)  od 8.00 do 17.00 hodiny budú konať práce na údržbe, resp.  rehabilitácii cestnej siete úseku obecnej cesty č. 1 Hložany – Báčsky Petrovec, a to úsek  od  cestného prechodu cez železničnú trať po Ulicu Leninovu – prvá zákruta smerom  do centra Báčskeho Petrovca.

Čítať ďalej: OZNÁMENIE PRE VEREJNOSŤ

Čítať ďalej: Prijatie nositeľov Vukovho diplomu a žiakov generácie u predsedu obce

V piatok 10. júla 2020 so začiatkom o 12.00 hodine vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa konalo slávnostné odovzdanie odmien najlepším žiakom a nositeľom Vukovho diplomu na základných školách a gymnáziu z územia Obce Báčsky Petrovec. Dvadsaťpäť žiakov najúspešnejšie ukončilo tento školský rok a šiesti žiaci si vyslúžili titul žiaka generácie.

Čítať ďalej: Prijatie nositeľov Vukovho diplomu a žiakov generácie u predsedu obce

Obec Báčsky Petrovec v súlade s ustanoveniami článkov 32 a 34 Zákona o systéme plánovania Republiky Srbsko (Úradný vestník RS, číslo 30/18) oboznamuje  zainteresovanú verejnosť o začiatku vypracovania  predbežného návrhu programu zlepšenia  zamestnateľnosti a zamestnanosti mladých v obci Báčsky Petrovec 2020-2023 v rámci projektu Podpora zamestnávania mladých v dunajskom regióne južnej Báčsky, ktorý financuje EÚ (IPA 2014) prostredníctvom programu podpory Európskej únie aktívneho zapojenia sa  mladých a ktorý kofinancuje vláda Republiky Srbsko.

Čítať ďalej: OZNÁMENIE O ZAČIATKU VYPRACOVANIA PREDBEŽNÉHO PROGRAMU ZLEPŠENIA ZAMESTNATEĽNOSTI A...

Čítať ďalej: Izveštaj sa 129. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 29.06.2020. godine održana je 129. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Jan Meleg nije želeo da se izjasni povodom predložene tačke dnevnog reda. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 129. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE  SITUÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC

NESPAĽUJTE RASTLINNÉ ZVYŠKY PO ZBERE ÚRODY!

 

Zachovajte pôdu aj pre budúce generácie!

            Spaľovaním vzniká vysoká teplota, a tým sa povrchová vrstva pôdy mení  na popol a prach, ktorý  roznáša vietor a zmýva dážď, takže zaniká vrstva, ktorá  je najdôležitejšia pre úrodu v ďalších rokoch.

            Spaľovaním  sa ničia všetky živé organizmy  v pôde (dážďovky, mikroorganizmy), ktoré majú nezameniteľnú úlohu  vo výžive rastlín prenášajúc rastlinné živiny z hnojiva do foriem prístupných pre rastliny, konajú rozklad organických látok v pôde.

            Spaľovanie neprináša žiadny úžitok, ba naopak, je na úkor poľnohospodárskych  výrobcov.

            ZAORÁVANÍM   sa  zlepšuje   vodný  režim  pôdy, nuž  tá  pôdy  obsahuje  v  čase jesennej – zimnej orby aj do  2,5%  viacej  vlahy ako  tá, na  ktorej strnisko nie je zaorané.

            Zaorávanie je opatrenie, ktorým sa bojuje  proti burinám  a na ten spôsob sa provokuje klíčenie semien burín, ktoré sa ľahko zničia ďalším obrábaním pôdy.

            Zaorávaním sa do pôdy vracia jedna časť toho, čo z nej  bolo vyťažené úrodou, najdôležitejšie rastlinné výživné látky (dusík, fosfor, draslík), organické látky, čo predstavuje tvar slabšieho hnojenia pôdy. Základné obrábanie pôdy je ľahšie, lebo pôda menej stvrdne, a tým je aj spotreba paliva na jej spracovanie menšia.

            Spaľovanie strnísk, odpadkov a rastlinných zvyškov je zakázané Zákonom o ochrane pred požiarom (článok 50). Osoba, ktorá spôsobí požiar, je povinná  hasičsko-záchrannej jednotke uhradiť náklady intervencie v súlade s osobitným predpisom. Peňažným trestom v sume 10.000 dinárov  potrestá sa za priestupok  fyzická osoba a právnická osoba peňažným trestom od 300.000 do 1.000.000 dinárov.

 

            Ak sa zistí, že je na poľnohospodárskom pozemku vykonané pálenie rastlinných zvyškov po zbere úrody z obilnín, poľnohospodárske gazdovstvo stráca právo  na získanie subvencií v poľnohospodárstve, a to ďalšie dva roky.

 

 

SPAĽOVANIE  RASTLINNÝCH ZVYŠKOV PO ZBERE ÚRODY   ČASTO  ZAPRÍČIŇUJE NEKONTROLOVANÉ POŽIARE NA OTVORENOM, KTORÉ  SPÔSOBUJÚ  VEĽKÉ  HMOTNÉ ŠKODY, ZRANENIA A ZAHYNUTIE ĽUDÍ

Čítať ďalej: NESPAĽUJTE RASTLINNÉ ZVYŠKY PO ZBERE ÚRODY!

Čítať ďalej: Udelené detské autosedačky

Dňa 19. júna 2020 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 10.00 hodine Rada pre bezpečnosť cestnej premávky  v čele  s predsedom Obce Báčsky Petrovec, ktorý je zároveň aj predsedom rady, Srđanom Simićom  zorganizovala kampaň týkajúcu sa použitia  detských ochranných  systémov, resp. detských autosedačiek.

Čítať ďalej: Udelené detské autosedačky

Čítať ďalej: Odovzdané zmluvy združeniam občanov

Vo štvrtok 18. júna 2020  v  predsieni budovy  Obce Báčsky Petrovec so začiatkom  o 14.00 hodine sa konalo slávnostné  podpísanie  zmlúv o financovaní ročných programov vo  verejnom  záujme medzi   predsedom Obce Báčsky Petrovec Srđanom Simićom  a predstaviteľmi združení.

Čítať ďalej: Odovzdané zmluvy združeniam občanov

Čítať ďalej: Izveštaj sa 128. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 18.06.2020. godine održana je 128. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 128. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 127. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 12.06.2020. godine održana je 127. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Jan Meleg se nije izjasnio o predloženim tačkama dnevnog reda.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 127. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Návšteva ministra mládeže a športu

Minister  mládeže a športu Vanja Udovičić v rámci svojej pravidelnej obchôdzky lokálnych klubov v celom Srbsku v sobotu 13. júna 2020 navštívil  Obec Báčsky Petrovec a pritom  pobudol  vo Futbalovom  klube  Budúcnosť v Hložanoch.

Čítať ďalej: Návšteva ministra mládeže a športu

Obec Báčsky Petrovec organizuje akciu zberu prázdnych obalov z prípravkov na ochranu rastlín dňa 17. júna 2020 (v stredu) podľa nasledujúceho rozvrhu:

Čítať ďalej: AKCIA ZBERU OBALOV Z PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN

Čítať ďalej: Srbsko v rytme Európy 2020

Pri príležitosti nadchádzajúcej  najväčšej detskej hudobnej  súťaže Srbsko v rytme Európy, ktoré tohto roku bude prebiehať vo Vranji, predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić dňa 11. júna 2020 privítal deti z našej obce, účastníkov tohtoročnej manifestácie, spolu s Igorom Karadarevićom, riaditeľom  televízneho  programu a súťaže  Srbsko v rytme Európy a  Davidom Makevićom, výkonným riaditeľom manifestácie Srbsko v rytme Európy.

Čítať ďalej: Srbsko v rytme Európy 2020

Čítať ďalej: PODPÍSANIE MEMORANDA O MEDZIOBECNEJ  SPOLUPRÁCI V OBLASTI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA  OBCE BÁČ, OBCE...

Dňa 09.06.2020 v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa konalo slávnostné podpísanie Memoranda o medziobecnej spolupráci v oblasti udržateľného rozvoja Obce Báč, Obce Báčsky Petrovec  a Obce Báčska Palanka  v rámci formovania Lokálnej akčnej skupiny  Rovina Báčky. Toto  memorandum v mene svojich obcí podpísali predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan  Simić, predseda Obce Báč Borislav  Antonić a v mene predsedu Obce Báčska Palanka Zoran Jovičin za prítomnosti  všetkých členov tímu pre formovanie  lokálnej akčnej skupiny.

Čítať ďalej: PODPÍSANIE MEMORANDA O MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCI V OBLASTI UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA OBCE BÁČ, OBCE...

Čítať ďalej: Izveštaj sa 126. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 27.05.2020. godine održana je 126. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 126. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 125. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 18.05.2020. godine održana je 125. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 125. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 18.05.2020. godine održana je 124. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Sa sednice je odsustvovao sledeći član Opštinskog veća: Karol Verle.

Čítať ďalej: Izveštaj sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL