Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentácia potrebná pre vymazanie  z  voličského  zoznamu:
- výpis z matriky úmrtí, 
- odhlásenie bydliska, 
- rozhodnutie o prepustení zo štátneho občianstva,
- rozhodnutie o odňatí spôsobilosti na právne úkony. 
Oslobodené od poplatku.