Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentácia potrebná pre opravy údajov v matrike narodení, matrike sobášov a matrike úmrtí:

- doklad alebo výpis z matriky, do ktorej je údaj chybne vnesený,
- doklad alebo výpis z matriky, do ktorej je údaj správne vnesený,
Ak ide o chybu zo strany úradnej osoby, poplatok sa neplatí.