Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentácia potrebná pre zápis do matrík narodení, sobášov a úmrtí, ktorých fakty sa stali v zahraničí:

Dodatočný zápis do matriky narodení – pre osoby, ktoré sa narodili v zahraničí:
Potrebná dokumentácia:
- zahraničný výpis z matriky narodení,
- osvedčenia o štátnom občianstve Republiky Srbsko,
- potvrdenia o bydlisku.
Pre tento zápis poplatok sa neplatí.

Dodatočný zápis do matriky sobášov – pre štátnych občanov Republiky Srbsko, ktorí manželstvo uzavreli v zahraničí:
Potrebná dokumentácia:
- zahraničný výpis z matriky narodení,
- tunajší výpis z matriky narodení,
- osvedčenia o štátnom občianstve Republiky Srbsko,
- potvrdenia o bydlisku.
Pre tento zápis poplatok sa neplatí.

Dodatočný zápis do matriky úmrtí – pre štátnych občanov Republiky Srbsko, ak k ich úmrtiu došlo v zahraničí:
Potrebná dokumentácia:
- zahraničný výpis z matriky narodení,
- tunajší výpis z matriky narodení,
- osvedčenia o štátnom občianstve Republiky Srbsko,
- potvrdenia o poslednom bydlisku pred odchodom do zahraničia.
Pre tento zápis poplatok sa neplatí.