Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentácia potrebná pre overenie potvrdenia o žití:
- tlačivo potvrdenia,
- osobný preukaz alebo cestovný pas,
Oslobodené od poplatku.