Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Dokumentácia potrebná pre zápis do matriky narodených na základe nadobudnutia štátneho občianstva Republiky Srbsko:
- zahraničný výpis z matriky narodení nie starší ako 6 mesiacov, 
- rozhodnutie o udelení štátneho občianstva,
- potvrdenie o bydlisku.
Oslobodené od poplatku.