Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Slika bazar1

Vážení vystavovatelia,                    

Organizátori podujatia Vianočné trhy v Báčskom Petrovci oboznamujú všetkých záujemcov, ktorí sa plánujú prihlásiť, o nasledujúcich podmienkach a smerniciach súvisiacich s podujatím:

Podujatie Vianočné trhy sa uskutoční dňa 22. decembra 2019 v Báčskom Petrovci na Námestí slobody. Úradný začiatok podujatia a programová časť sú stanovené na 14.00 hodinu.

  • Príchod vystavovateľov najneskoršie do 10.00 hodiny.
  • Organizátor zabezpečí:  stánky, elektrický prúd (osvetlenie, zásuvku) pre každý  stánok.
  • Organizátor nezabezpečuje: stoly, stoličky a predlžovaciu šnúru.
  • Združenia / vystavovatelia si môžu priniesť svoje pulty, v súlade so svojimi potrebami.
  • Rozvrh vystavovateľov na stánkoch určí organizátor a výmeny nie sú možné. Každý stánok bude mať nadpis s menom vystavovateľa.
  • Podujatie bude prebiehať na Námestí  slobody v Báčskom Petrovci so začiatkom o 14.00 hodine.

Cena za prenájom stánkov je 500,00 dinárov za dĺžkový meter vystavovateľského priestoru.

Zvlášť  zdôrazňujeme, že združenie/vystavovateľ, ktorý na svojom stánku bude predávať  potravinové výrobky, je záväzný  mať  platnú sanitárnu knižočku!

Prísne je zakázané pripojenie vykurovacích prístrojov na elektrický prúd!!!

Prihlášky možno doručiť osobne, mailom alebo poštou najneskoršie do 19. decembra 2019 do 15.00 hodiny.

Prihlášky si môžete prevziať v  Obci Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6, v stredisku pre služby na okienku č.1, v miestnostiach Turistickej organizácie, Ul. Maxima Gorkého 17 alebo  stiahnuť si z webovej stránky: www.backipetrovac.rs a www.turizambackipetrovac.rs/sk/

Adresy, na ktoré môžete doručiť Vaše prihlášky:

Obec Báčsky Petrovec

Kabinet predsedu obce

Kollárova 6

21470 Báčsky Petrovec

JLIB_HTML_CLOAKING

Turistická organizácia Obce Báčsky Petrovec

Maxima Gorkého 17

21470 Báčsky Petrovec

JLIB_HTML_CLOAKING

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky, kontakt telefón, na ktorý sa môžete ozvať, je 021/780 – 247 alebo  021/780-478  každý pracovný deň od 07.30 – 15.30 hodín.

Prihlášky  môžete zaslať na e-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING  a  JLIB_HTML_CLOAKING  

 

Ďakujeme Vám, že ste sa prihlásili na naše podujatie Vianočné trhy.

S úctou,

                                Organizačný tím manifestácie pre technickú časť a komunikáciu s vystavovateľmi

 

dokumenty na stiahnutie:


Vianočné trhy - prihláška