Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovna

Dňa 02. decembra 2019 na Ulici  národnej revolúcie v parku Mateja Čániho a v detskom parku, tiež v priemyselnej štvrti v Báčskom  Petrovci sa začalo  s výsadbou mladých stromčekov v rámci Týždňa pre zelenšiu Vojvodinu zo strany predstaviteľov Obce Báčsky Petrovec v čele  s jej predsedom Srđanom Simićom, predstaviteľov komunálnych podnikov Progres a Komunalac a Združenia Zelení z Báčskeho Petrovca.

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny  Vojvodiny totiž vynieslo Deklaráciu o ochrana životného prostredia v APV,  a týmto činom  práve prebieha  akcia Týždeň pre zelenšiu Vojvodinu,  ktorou sa realizuje ozeleňovanie v rámci lokálnych samospráv na území pokrajiny. Organizátor akcie  je Pokrajinský sekretariát pre urbanizmu a ochranu životného prostredia v spolupráci s VP Srbijašume a VP Vojvodinašume.

Akcia Týždeň pre zelenšiu Vojvodinu  je naplánovaná na prvý týždeň v decembri. Obci Báčsky Petrovec  sa dostalo 615 sadeníc čiernej borovice, 10 sadeníc katalpy, 500 sadeníc duba a 200 sadeníc topole,  takže na území našej lokálnej samosprávy bude vysadených  úhrnne 1325 mladých porastov.

Vedľa  Ulice národnej revolúcie  a priemyselnej štvrte v Báčskom Petrovci, kde sa  táto akcia začala,  výsadba sa vykoná aj na ďalších troch lokalitách,  a to  v Ulici generála Štefánika,  JNA  a na rohu Ulice Štefánikovej a Ulice partizánskej v Báčskom Petrovci.